10/11/2023 10:25        

UBND xã Ninh Lộc (TX Ninh Hòa): Tăng cường công tác tuyên truyền lưu động

 

            Thực hiện Kế hoạch số 4197/KH - UBND ngày 20/10/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 (09/11).

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Sáng ngày 09/11, UBND xã Ninh Lộc tổ chức buổi tuyên truyền lưu động với nội dung, tuyên truyền chuyên đề Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023, Luật Bảo vệ môi trường và những quy định công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác chứng thực bản sao điện tử trên địa bàn xã Ninh Lộc.

 

 

(Hình ảnh tuyên truyền lưu động)

Thông qua việc tuyên truyền lưu động giúp cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã biết được ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời cập nhập thêm những kiến thức bổ ích về việc bảo vệ môi trường và các quy định mới về công tác cải cách hành chính. Góp phần tăng cường sự hiểu biết pháp luật của Nhân dân về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư./.

                                                                       Nguyễn Thị Xuân Khương

 

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1143043