11/10/2023 16:15        

UBND phường Phương Sơn: Triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, theo chỉ đạo tại công văn số 8033/UBND-VHTT ngày 29/9/2023 của thành phố Nha Trang, ngày 02/10/2023, UBND phường Phương Sơn đã ban hành Công văn số 1307/UBND triển khai đến cán bộ, công chức, không chuyên trách, các Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai Đề án 06 trên địa bàn Phường.

 

Đoàn Thanh niên phối hợp Ban quản lý Chợ Phương Sơn tạo mã QR cho các tiểu thương nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, chủ đề của năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia, tiếp tục phát huy tinh thần ưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động ưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND Phường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thành phố về chuyển đổi số đến các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình, người dân trên địa bàn; truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên trang thông tin điện tử của phường, trên bảng Led tại phường; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, phổ cập kỹ năng số; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số tại cơ sở kinh doan trên địa bàn phường; vận động các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức các hoạt động ưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Đồng thời, đề nghị Mặt trận Phường và các đoàn thể phối hợp UBND Phường tuyên truyền, tập huấn cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hưởng ứng các sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và nội dung của Hội thảo “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số; an toàn, an ninh mạng của các cấp, ngành, trường đại học, cao đẳng, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa./.

                                                                               Mỹ Phương

 

 

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142804