Tp.Nha Trang: Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

26/06/2022
Căn cứ Kế hoạch số 3445/KH-UBND-TP ngày 23/5/2022 của UBND nhân dân thành phố Nha Trang về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho hòa giải viên tổ hòa giải trên địa bàn thành phố năm 2022, từ ngày 20 đến 27/6/2022, UBND thành phố mở 06 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải và phổ biến các văn bản luật có hiệu lực thi hành năm 2022 cho 1721 hòa giải viên thuộc 362 tổ hòa giải trên địa bàn thành phố.
Uỷ ban nhân dân huyện Khánh Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật22/06/2022

Thực hiện Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện. Ngày 17/06/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 cho gần 50 đại biểu là đại diện các cơ quan, phòng, ban chuyên môn; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật mới lần 2 - 202222/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 2163/KH-UBND ngày 02/6/2022 về tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản luật mới lần 2 năm 2022. Ngày 10/6/2022, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới lần thứ 2 năm 2022.

TP.Nha Trang: Tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử14/06/2022

Ngày 10/6, UBND thành phố Nha Trang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tư pháp năm 2022 với nội dung chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham dự tập huấn có hơn 80 học viên là lãnh đạo, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức văn phòng – thống kê của 27 xã, phường trên địa bàn thành phố.

UBND huyện Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật27/04/2022

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục huyện Diên Khánh triển khai công tác năm 202221/04/2022

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022, ngày 13/4/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là Hội đồng phối hợp PBGDPL) huyện Diên Khánh đã tổ chức hội ghi triển khai công tác năm 2022.

UBND huyện Diên Khánh: Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính13/04/2022

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo, công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính của các phòng ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Diên Khánh, ngày 07/4/2022

UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới có hiệu lực năm 202205/04/2022

Sáng ngày 25/3/2022, UBND huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới có hiệu lực năm 2022. Tham dự hội nghị có bà Lê Phạm Thùy Ngân - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và cán bộ chuyên trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND thị xã Ninh Hòa: Tổ chức hội nghị giới thiệu vản bản luật mới lần Nhất năm 202223/03/2022

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã Ninh Hòa năm 2022 và Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 23/02/2022 về tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới lần Nhất năm 2022.

Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh Khánh Hòa: Phối hợp, tổ chức phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh23/03/2022

Trong 02 ngày 17/3, tại UBND xã Suối Hiệp và ngày 21/3/2022 tại UBND xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh), Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, các hòa giải viên và người dân trên địa bàn xã.

UBND huyện Khánh Vĩnh: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 202216/02/2022

Sáng ngày 15/02, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, ông Văn Ngọc Hường – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành27/01/2022

Ngày 24/01/2022, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

UBND Thành phố Nha Trang: Tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản Luật mới có hiệu lực năm 202225/01/2022

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố.

UBND huyện Diên Khánh: Trao giải Cuộc thi Hòa giải viên giỏi ở cơ sở năm 202117/01/2022

Ngày 30/12/2021 vừa qua, UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Hòa giải viên giỏi ở cơ sở năm 2021. Giải Nhất được trao cho Tổ hòa giải thuộc xã Diên Lâm, ngoài ra còn trao 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 Giải Khuyến khích.

UBND Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật mới lần 4 năm 202119/12/2021

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã Ninh Hòa năm 2021, ngày 16/12/23021, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới lần thứ 4 năm 2021.

UBND huyện Khánh Sơn: Tăng cường tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống06/12/2021

Ngày 24/11/2021, Phòng Tư pháp huyện Khánh Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phần mời tham dự gồm thanh thiếu niên, và các hội viên phụ nữ.

Tư pháp huyện Vạn Ninh: Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”08/11/2021

Chiều ngày 02/11/2021, Phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh tổ chức Tọa đàm hưởng ứng “Ngày pháp luật – Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ( 9/11)”.

UBND huyện Khánh Vĩnh: Hưởng ứng Ngày pháp luật nước năm 202107/11/2021

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thực trạng Cuộc thi Xây dựng video clip tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh năm 202108/10/2021

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn huyện Diên Khánh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đa dạng hình thức PBGDPL.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy06/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông (tại Công văn số 395/TTCS-TTTQ ngày 21/6/2021) về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ sở, ngày 02/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 1605/STTTT-TTBCXB về hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Hiến kế
  30/06/2022
  Hai ông nọ trò chuyện: - Đọc báo, xem tivi tôi thấy thanh long, dưa hấu, mít ùn ứ ở cửa khẩu, khó tiêu thụ. Làm thế nào để giải bài toán nan giải này nhỉ?
 • Thông cảm
  30/06/2022
  Hai cán bộ hưu trí tám chuyện thời sự: - Tại sao có cán bộ CDC tỉnh từng phát ngôn đỉnh rằng: “Không uống một ly cà phê của Việt Á”. Thế mà giờ đây lại xộ khám vậy ta?
 • Hâm nóng
  29/06/2022
  Hai ông nói chuyện: - Sau kỳ nghỉ lễ có nhiều chuyện được hâm nóng trở lại ông nhỉ?
 • Tưởng…
  29/06/2022
  Chồng vừa đi làm về, bụng đói meo: - Vợ ơi, ăn cơm thôi, anh đói quá rồi…
 • Làm hòa?
  29/06/2022
  Chồng chuẩn bị dắt xe đi làm, vợ bèn nói: - Chờ tui xíu. Bắt đầu từ hôm nay, anh phải đi sớm một tí vì phải chở tui đến cơ quan, chiều về nhớ ghé chở tui về…
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 624653