01/10/2020 10:02        

Tồn tại trong công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tồn tại trong công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

 

Ngày 28-8, Bộ Tư pháp có văn bản số 3191/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các Bộ, ngành, địa phương về công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, qua tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương Bộ Tư pháp thấy rằng còn tồn tại một số vấn đề bất cập, gây khó khăn cho việc tổng hợp chính xác số liệu, làm ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung và tiến độ xây dựng báo cáo gửi Chính phủ, cụ thể:

 


Ảnh minh họa.

 

Thứ nhất, số liệu báo cáo không chính xác (một số địa phương báo cáo cả số liệu về đối tượng bị áp dụng quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng được giảm thời hạn chấp hành quyết định và hoãn chấp hành quyết định, mặc dù không có quy định về việc áp dụng).

Thứ hai, nội dung của báo cáo không đầy đủ theo đúng quy định, có cơ quan chỉ gửi bảng số liệu xử phạt, không có các nội dung như: nhận xét, đánh giá chung, khái quát tình hình vi phạm hành chính; tình hình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực quản lý và một số nội dung cụ thể khác.

Thứ ba, một số Bộ, ngành, địa phương vẫn thực hiện tổng hợp số liệu theo biểu mẫu cũ của Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hiện nay, Thông tư số 10/2015/TT-BTP đã được thay thế bởi Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018. 

Thứ tư, một số Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo không đúng thời hạn quy định.

Thứ năm, thể thức của báo cáo không đúng quy định (một số Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo dưới hình thức Công văn và nêu trích yếu về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính).

Thứ sáu, chủ thể thực hiện báo cáo không đúng quy định (tại mốt số địa phương, UBND cấp tỉnh không báo cáo mà giao Sở Tư pháp thực hiện việc báo cáo).

Qua đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm khắc phục triệt để những tồn tại đã nêu, đồng thời đối với các địa phương thực hiện không đúng các quy định về báo cáo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì Sở Tư pháp sẽ bị trừ điểm theo Bảng Tiêu chí thi đua.

 

Minh Tân

 

 

HÌnh ảnh
 • Hạn chế
  13/01/2021
  Hai người dân đi tập thể dục buổi sang trò chuyện với nhau: - Từ ngày mai chắc tụi mình phải chia ca đi bộ thôi!
 • Hiệu quả
  13/01/2021
  Cô vợ nói với chồng: - Em đi mưa về bị cảm lạnh, anh nấu giùm em nồi nước lá, để em xông cho toát mồ hôi ra nhé!
 • Đổ bệnh
  06/01/2021
  Sáng sớm, nhân viên bàn tán xôn xao chuyện sếp bị ốm, một người nói: - Vợ sếp mới đi công tác mấy ngày, sếp bị ốm, rõ khổ.
 • Xin số
  06/01/2021
  Một anh chàng đi tán tỉnh cô nọ: - Em ơi, cho anh xin số với!
 • Cuối năm
  06/01/2021
  Hai vợ chồng bàn chuyện tổ chức đám cưới cho con. Vợ nói: - Ông xem ngày nào tốt, qua xin nhà gái làm đám cưới cho hai đứa cuối năm cho rồi.
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 50227