10/06/2024 14:13        

Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức phổ biến các văn bản luật mới ban hành

 

Sáng ngày 06/6/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, UBND Thị xã đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần 02 năm 2024 cho hơn 150 đại biểu là báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể chính trị; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính xã, phường trên địa bàn Thị xã.

(Quang cảnh Hội nghị)

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hào - Thị ủy viên,  Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật các tổ chức tín dụng 2024 và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Hào - Thị ủy viên,  Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa)

Cũng tại Hội nghị các đại biểu được đồng chí Nguyễn Trọng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa giới thiệu một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024.

(Đồng chí Nguyễn Trọng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của Nhân dân.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.  Luật này gồm 16 Chương, 260 Điều, đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hào - Thị ủy viên,  Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa đề nghị các các ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật các tổ chức tín dụng 2024 và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, Luật Đất đai 2024 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở đơn vị, địa phương mình để các Luật sớm được áp dụng hiệu quả vào cuộc sống./.

                                                                                                         PB

 

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733457