27/05/2024 15:06        

Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024

 

Nhằm triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, ngày 17/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5222/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người, là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

 Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị của gia đình trong tình hình mới; triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

Hình minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, chương trình thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực gia đình; truyền thông, giáo dục về gia đình; hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại của Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 05/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

Ngô Thị Thanh Thơ

 

 
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, các chung cư, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh
Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật giám định tư pháp
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tập huấn kỹ năng viết bài về công tác xây dựng Đảng năm 2024
Triển khai công tác truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Hòa: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024.
Hội nghị triển khai thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023
Khánh Hòa: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với hồ sơ trực tuyến
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho ngư dân

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 734028