27/05/2024 15:01        

Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4938/KH-UBND về thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

 

- Rà soát quy định pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình

- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch.

- Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình.

- Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

+ Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Văn hóa và Thể thao; đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên; lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã về phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên xã hội ở cơ sở.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

+ Sở Tư pháp hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên góp phần nâng cao chất lượng hòa giải viên.

+ UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lúc phòng, chống bạo lực gia đình cho Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình (hoặc Ban Chỉ đạo công tác gia đình) cấp xã; Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; bồi dưỡng nâng cao chất lượng hòa giải viên của địa phương.

- Công tác thu thập, số liệu, dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

 + Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu Kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm về thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp số liệu về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình khi đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

          + Các cơ quan thành viên, cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động kiểm tra, giám sát; cho ý kiến đánh giá về lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện theo kế hoạch này.

          + UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã kịp thời tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi địa bàn quản lý.

+ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Lệ Phượng

 
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, các chung cư, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh
Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật giám định tư pháp
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tập huấn kỹ năng viết bài về công tác xây dựng Đảng năm 2024
Triển khai công tác truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Hòa: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024.
Hội nghị triển khai thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023
Khánh Hòa: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với hồ sơ trực tuyến
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho ngư dân
Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733480