24/10/2023 19:38        

Huyện Khánh Vĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch

 

Nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa dữ liệu Sổ hộ tịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh căn cứ tình hình thực tiễn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi trách nhiệm được giao nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc số hóa sổ hộ tịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Các cơ quan có trách nhiệm số hóa đã thực hiện số hóa sổ hộ tịch theo 04 giai đoạn, gồm: (i) Thu thập, phân loại sổ hộ tịch; (ii) Scan/chụp sổ hộ tịch và tạo lập file dữ liệu excel; (iii) xử lý dữ liệu sau khi số hóa; (iv) kiểm tra, phê duyệt, đưa vào hệ thống quản lý hộ tịch.

Ảnh: Lãnh đạo Phòng Tư pháp chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện số hóa sổ hộ tịch của các xã, thị trấn

 

Toàn huyện đã thực hiện số hóa 34.079 sự kiện hộ tịch các loại. Trong đó, dữ liệu khai sinh là 24.904 sự kiện (chiếm tỷ lệ 73,1%), dữ liệu kết hôn là 5.793 sự kiện (chiếm tỷ lệ 17%), dữ liệu khai tử là 1.663 sự kiện (chiếm tỷ lệ 4,9%), các loại sự kiện khác là 1.719 sự kiện (chiếm tỷ lệ 05%). Qua rà soát, có 1.906 dữ liệu bị trùng thông tin phải gỡ bỏ khỏi hệ thống; đồng thời, đưa vào khai thác, sử dụng 32.173 dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các ngành, các cấp cùng với với sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương nên việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện đã hoàn thành trước thời hạn tỉnh giao 03 tháng.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, ngày 25/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2530/QĐ-UBND khen thưởng 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh./.

Kinh Doanh

 
UBND huyện Diên Khánh: Tổ chức Lễ trao thưởng “Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật” năm 2023 và Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở
UBND huyện Diên Khánh: Tổ chức Lễ trao thưởng “Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật” năm 2023 và Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở
Huyện Khánh Vĩnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực
Huyện Khánh Vĩnh: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Thành phố Nha Trang: Triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không giấy hẹn tại UBND cấp xã
UBND phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa: Tổ chức tuyên truyền văn bản luật mới ban hành
UBND huyện Vạn Ninh: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
UBND Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức hội nghị giới thiệu vản bản luật mới lần 3
UBND Thành phố Nha Trang: Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt
Huyện Diên Khánh: Nhiều kết quả tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở
Huyện Cam Lâm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật duy trì kết quả tích cực
Sở Tài chính: Làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giá
UBND huyện Diên Khánh: Tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
Tăng cường tuyên truyền khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142981