Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

21/11/2023
Ngày 27/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH1509/11/2023

Ngày 27/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2528/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/202301/11/2023

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Thông tư này hướng dẫn về nội dung, hồ sơ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và lưu trữ chương trình phát triển đô thị

Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.20/10/2023

Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc thi).

Các trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng09/10/2023

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023.

Quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân09/10/2023

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Theo đó, quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm:

Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố09/10/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. Theo đó, quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể như sau:

Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung02/10/2023

Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/202302/10/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.29/09/2023

Ngày 14/9/2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”29/09/2023

Ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 9716/UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (ban hành kèm theo Nghị quyết số 149/NQ-CP của Chính phủ).

Sửa đổi, bổ sung quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.26/09/2023

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn26/09/2023

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trước ngày 15/11/2023.24/09/2023

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Nghị quyết số 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 202320/09/2023

Ngày 10/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng như: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng đầu tư xây dựng; bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023-2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật14/09/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp)

Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương11/09/2023

Ngày 24/8/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTP quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng11/09/2023

Ngày 31/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử11/09/2023

Ngày 31/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Theo đó, Thông tư áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142944