23/01/2024 08:22        

Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ; Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; ngày 15/01/2024 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 607/UBND-NC yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: Tiến hành rà soát và kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua có nội dung liên quan đến các văn bản QPPL nêu tại Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ; Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương theo đúng quy định pháp luật.

 Sở Tư pháp được giao theo dõi, hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, khó khăn.

M. Thanh

 

 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 03/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp: lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh
09 điểm mới của Luật Đất đai 2024
Quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng
Quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Bộ Tư pháp – Bộ Công an: Ban hành chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Bộ Tư pháp: Hướng dẫn trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2023
Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733903