26/02/2024 22:55        

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 24/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 970/KH-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chính. Cụ thể: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới; Đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng tiêu cực; Tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phòng ngừa, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật; Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực.

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành việc ban hành kế hoạch trước ngày 29/02/2024. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 05/12/2024.

Yêu cầu của việc thực hiện Kế hoạch là: Thực hiện đồng bộ với việc quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm: “Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách”. Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng; Gắn với quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2024.

                                    Việt An

 

 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 06/2024, BBT tổng hợp một số quy định sau:
Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
UBND xã Suối Tân: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến Luật Đất đai năm 2024
Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh Khánh Hòa kết nối, cung cấp 25 nhóm thông tin, dữ liệu
UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2024
Quy định mới về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
Tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý
UBND xã Diên Sơn: Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 03/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp: lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
09 điểm mới của Luật Đất đai 2024
Quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng

 • Tự biết?!
  25/06/2024
  Một bác sỹ thú y tới phòng mạch xin khám bệnh. Bác sỹ phòng mạch hỏi: - Ông bị đau ở đâu?
 • Chạy
  25/06/2024
  Hai người bạn ngồi tám chuyện: - Chớm hè một cái là nhà tôi ai cũng thon thả, dáng mi nhon hết trơn ông ạ!
 • Nhờ
  25/06/2024
  Chàng trai nói với cô gái: - Em ơi, anh muốn nhờ em một việc…
Số lượt truy cập: 871845