17/12/2023 21:00        

Bộ Tư pháp: Hướng dẫn trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Ngày 08/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành công văn số 6079/BTP-TGPL hướng dẫn thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình) như sau:

Nội dung trợ giúp pháp lý

- Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: thực hiện khảo sát, nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin truyền thông trực tiếp điểm về trợ giúp pháp lý… tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyên đề, chuyên sâu, tập huấn về các kỹ năng phối hợp, cung cấp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, cán bộ các cơ quan có liên quan. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có khả năng cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức điểm về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng, cán bộ có liên quan về cung cấp thông tin, thông báo, giải thích trợ giúp pháp lý giúp người thuộc diện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tố tụng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý.

- Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số phủ sóng các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: xây dựng các chương trình trên đài truyền hình, truyền thanh, trang thông tin, phim tài liệu, các chương trình, phóng sự về trợ giúp pháp lý tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: khảo sát, thực hiện các đợt hội nghị chuyên đề điểm cung cấp thông tin, kết nối cộng đồng về trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng… tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số: biên soạn, in ấn, phát hành tờ gấp trợ giúp pháp lý, sách bỏ túi trợ giúp pháp lý, cẩm nang pháp luật trợ giúp pháp lý, sổ tay trợ giúp pháp lý và các ấn phẩm tài liệu trợ giúp pháp lý khác cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lệ Phượng

 
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng
Quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Bộ Tư pháp – Bộ Công an: Ban hành chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2023
Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15
Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/2023
Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.
Các trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng
Quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

 • Tự biết?!
  25/06/2024
  Một bác sỹ thú y tới phòng mạch xin khám bệnh. Bác sỹ phòng mạch hỏi: - Ông bị đau ở đâu?
 • Chạy
  25/06/2024
  Hai người bạn ngồi tám chuyện: - Chớm hè một cái là nhà tôi ai cũng thon thả, dáng mi nhon hết trơn ông ạ!
 • Nhờ
  25/06/2024
  Chàng trai nói với cô gái: - Em ơi, anh muốn nhờ em một việc…
Số lượt truy cập: 871889