23/01/2024 07:49        

Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng

 

Ngày 12/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành công văn số 236/BTP-TGPL về ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2024. Theo đó, các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cụ thể:

1. Miễn hoặc không tính chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong các trường hợp sau:

a) Trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong các trường hợp: được cử đi học, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà có thời gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên 08 tháng tính đến thời điểm báo cáo;

b) Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 04 tháng tính đến thời điểm báo cáo;

c) Không tính chỉ tiêu đối với các Trợ giúp viên pháp lý thuộc các trường hợp: biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu trước thời điểm báo cáo.

Ảnh minh họa (Nguồn: thuvienphapluat.vn)

2. Giảm thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong các trường hợp sau:

a) Giảm thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng đối với Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau: Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 30% chỉ tiêu; Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 60% chỉ tiêu tương ứng theo năm bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý được quy định tại mục 1 Phần I Công văn này.

b) Giảm chỉ tiêu vụ việc tương ứng với thời gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đối với các trường hợp: Trợ giúp viên pháp lý được cử đi học; nghỉ ốm; nghỉ thai sản; nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà có thời gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước từ 08 tháng trở xuống tính đến thời điểm báo cáo.

c) Chỉ tiêu vụ việc đối với Trợ giúp viên pháp lý bổ nhiệm từ đủ 04 tháng đến dưới 01 năm (12 tháng) được tính tương ứng với số tháng mà Trợ giúp viên pháp lý đó được bổ nhiệm.

3. Các trường hợp biến động trong thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng:

a) Người được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm trong năm thì chỉ tiêu vụ việc được tính tương ứng với thời gian mà người đó là Trợ giúp viên pháp lý và thời gian được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm.

b) Trường hợp Trợ giúp viên pháp lý thay đổi mức chỉ tiêu được giao do thay đổi số năm bổ nhiệm trong năm thì chỉ tiêu vụ việc được tính là tổng số vụ việc tương ứng với thời gian được giao ở 02 mức chỉ tiêu.

Ví dụ: Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Văn A: 05 tháng đầu năm thuộc trường hợp được bổ nhiệm từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm; 07 tháng còn lại của năm thuộc trường hợp được bổ nhiệm từ 05 năm trở lên. Chỉ tiêu của Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Văn A được tính như sau:

+ 05 tháng đầu năm: 12 vụ x 05 tháng/12 tháng = 5 vụ.

+ 07 tháng còn lại của năm: 15 vụ x 07 tháng/12 tháng = 8,75 vụ.

Như vậy, trong năm, để đạt chỉ tiêu vụ việc được giao, Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Văn A phải thực hiện ít nhất 14 vụ (5 + 8,75 = 13,75 vụ, làm tròn thành 14 vụ).

c) Trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong các trường hợp không được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật có liên quan thì sẽ không tính chỉ tiêu vụ việc tương ứng với thời gian không được thực hiện trợ giúp pháp lý.

4. Các trường hợp Trợ giúp viên pháp lý thuộc biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nhưng được biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu trước thời điểm báo cáo, thay đổi mức chỉ tiêu được giao và các trường hợp được miễn, giảm chỉ tiêu khác phải thống kê và ghi chú rõ ràng, đầy đủ vào cột ghi chú để nắm được tình hình biến động và việc thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý.

5. Nguyên tắc làm tròn số thập phân để tính chỉ tiêu và vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý như sau: nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên dưới 05 thì số vụ việc được làm tròn là số nguyên; nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên bằng 05 hoặc lớn hơn, thì tăng số nguyên thêm 01 đơn vị.

Lệ Phượng

 
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh
09 điểm mới của Luật Đất đai 2024
Quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Bộ Tư pháp – Bộ Công an: Ban hành chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Bộ Tư pháp: Hướng dẫn trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2023
Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15
Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/2023
Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733363