29/10/2020 08:43        

UBND TP. Cam Ranh tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020

UBND TP. Cam Ranh tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020
 
Thực hiện Kế hoạch số 10221/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3667/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Cam Ranh về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Chiều ngày 09/11/2020, UBND thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật và triển khai, giới thiệu một số văn bản pháp luật mới gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.
 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 
Ông Trần Anh Tuấn –Thành ủy viên –Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh đến dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự còn có ông Trần Khánh Hòa –Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch, Đoàn thanh niên; công chức Tư pháp- hộ tịch 15/15 xã, phường.
Tại Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn –Thành ủy viên –Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau: 
Thứ nhất, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động chủ động tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn; mỗi người dân cần tích cực tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật góp phần tạo chuyển biến căn bản trong ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. 
Thứ hai, tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật, quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; gắn tuyên truyền pháp luật với thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp...
Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở tahnfh lớn, khó giải quyết; giữ vững và nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.
Thứ tư, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trên toàn thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thu Huyền –PTP
 
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021
Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.
Tọa đàm lấy ý kiến đề xuất chính sách xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật.
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp): Tổ chức khảo sát, tọa đàm về thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn tuyên truyền pháp luật công tác trợ giúp pháp lý
Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản mới về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước
Phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tịch và chứng thực năm 2020.
Đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”
Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư
Ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép
Phòng Tư pháp Nha Trang: Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật tại cơ sở.

HÌnh ảnh
 • Hạn chế
  13/01/2021
  Hai người dân đi tập thể dục buổi sang trò chuyện với nhau: - Từ ngày mai chắc tụi mình phải chia ca đi bộ thôi!
 • Hiệu quả
  13/01/2021
  Cô vợ nói với chồng: - Em đi mưa về bị cảm lạnh, anh nấu giùm em nồi nước lá, để em xông cho toát mồ hôi ra nhé!
 • Đổ bệnh
  06/01/2021
  Sáng sớm, nhân viên bàn tán xôn xao chuyện sếp bị ốm, một người nói: - Vợ sếp mới đi công tác mấy ngày, sếp bị ốm, rõ khổ.
 • Xin số
  06/01/2021
  Một anh chàng đi tán tỉnh cô nọ: - Em ơi, cho anh xin số với!
 • Cuối năm
  06/01/2021
  Hai vợ chồng bàn chuyện tổ chức đám cưới cho con. Vợ nói: - Ông xem ngày nào tốt, qua xin nhà gái làm đám cưới cho hai đứa cuối năm cho rồi.
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 40609