06/07/2024 00:29        

Quy định mới về tổ chức pháp chế và chế độ cho người làm công tác pháp chế

 

Ngày 18/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2024.

Hiện nay, tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ về: công tác xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 56/2024/NĐ-CP, tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sẽ được thành lập tại cơ quan chuyên môn có phạm vi quản lý rộng, yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp và do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao. Trường hợp không đủ điều kiện và tiêu chí thành lập tổ chức pháp chế thì bố trí trong Văn phòng (nếu cơ quan chuyên môn có Văn phòng) hoặc phòng chuyên môn, nghiệp vụ (nếu cơ quan chuyên môn không có Văn phòng). Tên gọi cụ thể của tổ chức này do UBND cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp các cơ quan chuyên môn có Văn phòng mà nhiệm vụ công tác pháp chế đang được giao cho Thanh tra hoặc phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện, thì trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải sắp xếp, giao cho Văn phòng thực hiện.

Người làm công tác pháp chế ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ngày làm việc, ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được hưởng mức hỗ trợ là 40.000 đồng/ngày làm việc.

                                                                                      Minh Tân

 

 

 

 • Tự biết?!
  25/06/2024
  Một bác sỹ thú y tới phòng mạch xin khám bệnh. Bác sỹ phòng mạch hỏi: - Ông bị đau ở đâu?
 • Chạy
  25/06/2024
  Hai người bạn ngồi tám chuyện: - Chớm hè một cái là nhà tôi ai cũng thon thả, dáng mi nhon hết trơn ông ạ!
 • Nhờ
  25/06/2024
  Chàng trai nói với cô gái: - Em ơi, anh muốn nhờ em một việc…
Số lượt truy cập: 872239