26/02/2024 23:01        

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp: lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

 

Ngày 11/01/2024, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 693-CV/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp yêu cầu:

1. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự về những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, kết luận kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân, kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ, kết luận kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự. Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị từ Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản, Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, trong đó triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026.

Ảnh minh họa (Nguồn: moj.gov.vn)

Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đánh giá, gám sát kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chú trọng bố trí lực lượng làm công tác kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra.   

2. Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo hướng sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; rà soát các quy trình, quy chế nội bộ, quy chế kiểm tra, chủ động sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính khả thi, đồng bộ; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra hàng năm trong Hệ thống thi hành án dân sự có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính; kiểm tra địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra công tác phân loại án, công tác đưa tài sản thi hành án ra định giá, bán đấu giá, việc tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ việc do Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Xử lý nghiêm các vi phạm, trưởng hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý.

Chủ động thực hiện kiểm tra đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu Cục Thi hành án dân sự thực hiện không hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị mình phụ trách, công tác kiểm tra, tự kiểm tra; chỉ đạo, yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự thực hiện biện pháp khắc phục vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện sau kiểm tra.

Lệ Phượng

 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 06/2024, BBT tổng hợp một số quy định sau:
Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
UBND xã Suối Tân: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến Luật Đất đai năm 2024
Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh Khánh Hòa kết nối, cung cấp 25 nhóm thông tin, dữ liệu
UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2024
Quy định mới về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
Tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý
UBND xã Diên Sơn: Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 03/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh
09 điểm mới của Luật Đất đai 2024
Quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2024, BBT tổng hợp một số nội dung sau:
Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thi hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733894