20/10/2023 13:42        

Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

 

Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc thi).

      

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. 1MỤC ĐÍCH


Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ pháp điển và phát huy giá trị khai thác, sử dụng Bộ pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam.


1.2. YÊU CẦU

- Khuyến khích đa dạng các đối tượng tham gia mọi nghề nghiệp, vị trí, độ tuổi, giới tính, địa lý, trình độ...

- Phát huy trí tuệ cá nhân và tập thể trong cộng đồng, xã hội, bảo đảm tính tự nguyện và tự do sáng tạo của các đối tượng tham gia.

- Các nội dung triển khai, đề xuất bám sát nội dung, ý nghĩa, vai trò, giá trị của Bộ pháp điển Việt Nam và tuân thủ quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật và sở hữu trí tuệ.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các cá nhân, tập thể có khả năng sáng tạo Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) và tự nguyện đăng ký tham gia dự thi trong phạm vi toàn quốc.

3. HÌNH THỨC DỰ THI

Người tham gia có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể bằng hình thức gửi bài trực tiếp hoặc trực tuyến về Bộ Tư pháp.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi một trong các nội dung hoặc toàn bộ các nội dung sau: Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam. Trong đó, tác phẩm dự thi bảo đảm các yêu cầu như:

4.1. Về ý tưởng

- Đối với LOGO hoặc SLOGAN: Tác giả/nhóm tác giả được tự do triển khai các ý tưởng, bảo đảm tác phẩm dự thi có tính khái quát và tính hình tượng cao, thể hiện được ý nghĩa, vai trò, nội dung, giá trị sử dụng của Bộ pháp điển.

- Đối với APP: Tác giả/nhóm tác giả tự do sáng tạo giao diện, tính năng, hình ảnh, bố cục… của bản Mô phỏng ứng dụng điện tử Bộ pháp điển bảo đảm người dùng ứng dụng dễ dàng, thuận tiện, đơn giản, chính xác, nhanh chóng trong việc tra cứu và việc xây dựng Ứng dụng điện tử Bộ pháp điển dựa trên bản mô phỏng có tính khả thi.

(Có kèm theo Tài liệu Giới thiệu về Bộ pháp điển Việt Nam)

4.2. Về nội dung tác phẩm dự thi

Một tác phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với LOGO: Tác phẩm dự thi phải có LOGO được thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính một cách đồng nhất, hài hòa tạo thành một chỉnh thể trên cùng trang giấy A4 (trình bày khổ ngang hoặc dọc). Bản thuyết minh ý tưởng LOGO được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.

- Đối với SLOGAN: Tác phẩm dự thi phải có SLOGAN tối thiểu 08 từ, tối đa 20 từ và Bản thuyết minh ý tưởng SLOGAN được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.

- Đối với APP: Tác phẩm dự thi có thể thể hiện một trong 02 dạng sau:

(i) Bản thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính Mô phỏng ứng dụng (có thể kèm theo bản giải thích ngắn gọn); hoặc

(ii) Bản viết thuyết minh chi tiết mô tả Ứng dụng (không giới hạn độ dài).

Bản thiết kế hoặc bản thuyết minh đều phải thể hiện cơ bản: (i) Các thành phần của Ứng dụng; (ii) Bố cục của Ứng dụng; (iii) Các tính năng, tiện ích trong Ứng dụng và các thành tố khác nhằm làm rõ nội dung Ứng dụng. Ngôn ngữ thể hiện và ngôn ngữ của Ứng dụng là Tiếng Việt.

4.3. Yêu cầu khác

- Tác phẩm dự thi được khuyến khích thuận tiện cho in ấn, trình chiếu, phóng to, ứng dụng trên các chất liệu khác nhau và bảo đảm sử dụng lâu dài;

- Tác phẩm dự thi không được vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; không kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo, không liên quan đến vấn đề nhạy cảm về chính trị;

- Tác giả/nhóm tác giả tuyệt đối không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm dự thi;

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào và chưa đạt giải tại các cuộc thi khác.

5. VỀ TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI

- Khuyến khích các thí sinh tham dự thực hiện đăng tải, chia sẻ các bài viết hoặc thay ảnh đại diện, ảnh bìa về Bộ pháp điển trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay nhằm hưởng ứng Lễ Công bố Bộ pháp điển Việt Nam (có kèm theo tài liệu hướng dẫn).

- Bài dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) để bình chọn tác phẩm yêu thích.

6. SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 02 tác phẩm/01 nội dung thi.

7. HỒ SƠ DỰ THI VÀ HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

7.1. Hồ sơ dự thi

-  Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (kèm theo);

- Tác phẩm dự thi (Bản thiết kế LOGO hoặc SLOGAN hoặc Bản thiết kế/mô tả APP Bộ pháp điển).

7.2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi

- Hình thức gửi điện tử: Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi qua địa chỉ hộp thư điện tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn. Tiêu đề thư điện tử ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.

- Hình thức gửi trực tiếp: Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi đến địa chỉ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số 60 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Tiêu đề thư ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Hoàng Như Quỳnh - Điện thoại: 024.62739660/0343.878.881 Fax: 024.62739655).

8. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI DỰ KIẾN

- Thời gian phát động Cuộc thi: Tháng 10/2023

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/11/2023.
- Thời gian thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Từ sau ngày phát động cuộc thi.

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 06/11 đến 09/11/2023.

Điểm chấm thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn). Khiếu nại của tác giả/nhóm tác giả (nếu có) đối với kết quả Cuộc thi được gửi bằng văn bản trực tiếp về Ban Tổ chức trong vòng 02 (hai) ngày sau khi công bố điểm chấm thi. Ban tổ chức sẽ xem xét, trả lời trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản khiếu nại. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng kết thúc khiếu nại.

Trong trường hợp tác giả/nhóm tác giả phát sinh nhu cầu rút tác phẩm dự thi, đề nghị gửi thông báo bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 06/11/2023.

- Lễ trao giải Cuộc thi: Trong tháng 11/2023

Thông tin tổ chức Cuộc thi được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://www.moj.gov.vn); Trang thông tin điện tử Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp (https://ktvb.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn).
9. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Tác giả/nhóm tác giả đạt giải nhận giải thưởng với giá trị tương ứng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 03 nhóm: LOGO, SLOGAN và Mô phỏng APP. Trong đó:

9.1. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi LOGO

- 01 Giải Nhất: 7.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

9.2. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi SLOGAN

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 2.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 1.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

9.3. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi mô phỏng APP

- 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 7.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 5.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi đối với các tác giả/nhóm tác giả dự thi./.

* Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn (Số điện thoại liên hệ: 024.62739660 – 0343.878.881).

                                      Hoàng Hoa

 

 
Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng
Quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Bộ Tư pháp – Bộ Công an: Ban hành chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Bộ Tư pháp: Hướng dẫn trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2023
Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15
Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/2023
Các trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng
Quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2023
Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Sửa đổi, bổ sung quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733495