10/02/2022 14:18        

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 

  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 855/KH- UBND, ngày 25/01/2022 về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Mục đích, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ; chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ; củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, giữa vững ổng định an ninh- chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Với yêu cầu, thực hiện đồng bộ với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTN; các quy định của pháp luật về PCTN; các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN với quan điểm: “Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trong, cấp bách”. Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng.

Gắn việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp (i) tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới; (ii) Đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; (iii) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; (iv) Tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ; đẩy mạnh phòng ngừa, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật; (v) Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong PCTN.

          Giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định. Toàn văn Kế hoạch số 855/KH- UBND ngày 25/01/2022 tại đây: 855/KH-UBND.pdf

                                                                                                        BBT

 

 
Hướng dẫn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp
Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy
Triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng bị phạt đến 150 triệu đồng
Người cho thuê nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định bị phạt tới 30 triệu đồng
Khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
Quy định danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương
Bổ sung thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Triển khai Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ
 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Nhà, kho bảo quản tang vật bị tịch thu theo thủ tục hành chính phải đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022
Phạt tiền đến 6.000.000 đồng nếu làm thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố thẻ Căn cước công dân

HÌnh ảnh
 • Hiến kế
  30/06/2022
  Hai ông nọ trò chuyện: - Đọc báo, xem tivi tôi thấy thanh long, dưa hấu, mít ùn ứ ở cửa khẩu, khó tiêu thụ. Làm thế nào để giải bài toán nan giải này nhỉ?
 • Thông cảm
  30/06/2022
  Hai cán bộ hưu trí tám chuyện thời sự: - Tại sao có cán bộ CDC tỉnh từng phát ngôn đỉnh rằng: “Không uống một ly cà phê của Việt Á”. Thế mà giờ đây lại xộ khám vậy ta?
 • Hâm nóng
  29/06/2022
  Hai ông nói chuyện: - Sau kỳ nghỉ lễ có nhiều chuyện được hâm nóng trở lại ông nhỉ?
 • Tưởng…
  29/06/2022
  Chồng vừa đi làm về, bụng đói meo: - Vợ ơi, ăn cơm thôi, anh đói quá rồi…
 • Làm hòa?
  29/06/2022
  Chồng chuẩn bị dắt xe đi làm, vợ bèn nói: - Chờ tui xíu. Bắt đầu từ hôm nay, anh phải đi sớm một tí vì phải chở tui đến cơ quan, chiều về nhớ ghé chở tui về…
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 624737