14/09/2023 09:12        

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp); ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành công văn số 9011/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: (1) Thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc; qua đó, từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày;

Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tham khảo tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục “Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển” trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4);

Tích hợp Bộ pháp điển trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Kịp thời phản ánh khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để được giải đáp (trong trường hợp cần thiết).

(2) Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp Bộ pháp điển (http://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định.

(3) Sở Tư pháp được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trên địa bàn tỉnh.

Minh Thanh

 
Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2023
Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Sửa đổi, bổ sung quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn
Hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trước ngày 15/11/2023.
Nghị quyết số 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023
Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Quy định mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2023
Sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ

 • Cạn lời
  27/05/2024
  Một bà tâm sự với bạn: - Cả tháng nay tôi cứ lải nhải nhắc ông chồng là nhà tắm cần phải sửa.
 • Hèn gì…
  27/05/2024
  Hai ông bạn tám chuyện với nhau: - Tôi đố ông, vì sao ông nào sang Singapore tham quan cũng khoái chụp ảnh bên con sư tử đang phun nước cả?
 • Chơi chiêu
  27/05/2024
  Đến nhà chơi, thấy vợ bạn dịu dàng chăm sóc bạn chứ không cộc cằn như mọi khi, người nọ hỏi nhỏ: - Nè, ông làm gì mà bả nay cưng ông thế?
Số lượt truy cập: 733287