22/08/2023 16:11        

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn số 3305/BTP-TTLLTPQG ngày 28/7/2023 hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

(Công chức, viên chức Sở Tư pháp hướng dẫn công dân viết đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp)

Theo đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cư trú trên địa bàn về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm việc yêu cầu cấp và sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp đúng quy định; có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp Phiếu Lý lịch tư pháp của các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương. (2) Tiếp tục có giải pháp để nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin để đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. (3) Quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực tiễn của công tác lý lịch tư pháp tại địa phương. (4) Tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác số hóa thông tin, dữ liệu lý lịch tư pháp, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan cung cấp, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. (5) Chủ động tra cứu, khai thác thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của địa phương để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo đúng quy định tại Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp; không gửi yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch  tư pháp về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia không đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp; bảo đảm thực hiện đúng Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, định kỳ hàng quý Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg./.

 

                                                                                 Phòng PBGDPL

 

 
Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Quy định mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2023
Sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1143007