20/08/2023 18:32        

Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015

 

Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp (kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-BTP). Theo đó, phạm vi rà soát, tổng kết các quy định của Luật TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính (TTHC) kể từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 01/7/2023.

Nội dung tổng kết

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát và tổng kết các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật TTHC năm 2015;

- Rà soát, đánh giá tác động của Luật TTHC đến hoạt động của các tổ chức Luật sư, Trợ giúp pháp lý, Công chứng, Giám định tư pháp, Thừa phát lại; Cơ quan thi hành án dân sự;

- Rà soát, đánh giá các quy định của Luật TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, những vấn đề vướng mắc cần đề xuất sửa đổi, bổ sung;

- Rà soát, đánh giá mối quan hệ, sự tương thích hoặc mẫu thuẫn giữa các quy định của Luật TTHC với các quy định của các Luật khác và các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước, các điều ước quốc tế có liên quan do Bộ Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện.

Hình thức tổng kết

Các đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết theo yêu cầu cụ thể đối với cơ quan, đơn vị được phân công tại phần III Kế hoạch này.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đối với các cơ quan Tư pháp địa phương

- Sở Tư pháp:

+ Báo cáo, rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành các quy định của Luật TTHC liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp của Luật sư, Giám định viên tư pháp, Công chứng viên, Trợ giúp viên pháp lý, người tham gia trợ giúp pháp lý trong tranh tụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự tại các phiên tòa hành chính và thi hành án hành chính. Rà soát, đánh giá những vướng mắc, bất cập giữa các quy định của Luật TTHC với các quy định của Luật, Pháp lệnh có liên quan.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

- Cục Thi hành án dân sự:

+ Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn việc áp dụng, thi hành các quy định của Luật TTHC về thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; công tác tham mưu giúp Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; Rà soát, đánh giá những vướng mắc, bất cập giữa các quy định của Luật TTHC với các quy định của Luật, Pháp lệnh có liên quan.

+ Tổng hợp, thống kê số liệu thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Lệ Phượng

 

 

 
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Quy định mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2023
Sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142867