16/08/2023 08:11        

Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023

1. Quy định về phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Nghị định quy định rõ việc phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung người nhận;

Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản; có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán dẫn đến thay đổi về tài sản.

Ngoài ra, đối tượng thanh tra bị phong tỏa tài sản khi không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Tăng phí sát hạch bằng lái xe

Thông tư số 37/2023/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, đã điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe so với quy định hiện hành. Theo đó, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm: sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ; sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng; sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

 

3. Chỉ còn 6 chức danh công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

- Văn phòng - thống kê;

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính - kế toán;

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn hóa - xã hội.

Như vậy, trưởng công an cấp xã không còn là công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023.

4. Cán bộ, công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn thì nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế

Cũng theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2023), các đối tượng sau đây phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

- Cán bộ cấp xã đang giữ chức vụ bầu cử quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP;

- Công chức cấp xã đang giữ chức danh quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

5. Thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.

Theo đó, thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM về:

- Quản lý đầu tư.

-  Tài chính, ngân sách nhà nước.

- Quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường.

- Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố.

- Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức bộ máy chính quyền của Thành phố.

- Tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức.

6. Tăng khoán quỹ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 16,0 lần mức lương cơ sở)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 13,7 lần mức lương cơ sở)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 11,4 lần mức lương cơ sở)

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

                                                                                                 BBT

 

                

 
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Quy định mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2023
Sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2023

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142896