19/05/2023 14:39        

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2023

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 08/5/2023 vừa qua, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 1784/BTP-VĐCXDPL đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả một số công việc sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tiếp tục rà soát siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

2. Tăng cường hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển”. Tiếp tục chú trọng, đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2023, nhất là các dự án về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó.

3.  Tiếp tục chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật trong lĩnh vực mà các tổ chức quốc tế đánh giá cao như môi trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh, quản lý giá, nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường,…

4. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.

5. Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2023, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/5/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

M.T

 
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023
Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2023 Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Bộ Tư pháp: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng
Triển khai Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam
Bổ sung trường hợp không tính chậm nộp phạt vi phạm hành chính
Tháng 4/2023, một số chính sách mới đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực
Tăng cường công tác quản lý về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Quy định người thi tuyển công chức phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào
07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2023

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142925