UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” trên địa bàn tỉnh

26/02/2024
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 202426/02/2024

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc26/02/2024

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Kế hoạch số 1296/KH-UBND ngày 01/02/2024 về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa:  55 học viên được trao chứng chỉ đào tạo nghề luật sư19/02/2024

Ngày 27/01/2024, tại thành phố Nha Trang, Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư khoá 24 - năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật16/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký công văn số 830/UBND-NC ngày 22/01/2024 về việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên tuyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài chim hoang dã16/02/2024

Ngày 22/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 877/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loại chim hoang dã.

Tăng cường thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị16/02/2024

Ngày 11/01/2024 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 438/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ16/02/2024

Vừa qua, ngày 11/01/2024; UBND tỉnh đã có văn bản số 446/UBND-KSTT đôn đốc, chỉ đạo, các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ Nhất năm 202415/02/2024

Chiều ngày 26/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ Nhất năm 2024.

Triển  khai Phong trào “Thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh15/02/2024

Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 910/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai Phong trào "Thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 202415/02/2024

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 321/BNV-TGCP ngày 19/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 202423/01/2024

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh19/01/2024

Ngày 12/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 97/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nãm 202418/01/2024

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 16/01/2024

Ngày 09/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp- Nguyễn Thành Long ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh11/01/2024

Ngày 19/12/2023 vừa qua, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3133/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 202411/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 12/12/2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tuyên truyền, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 202409/01/2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa: ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202408/01/2024

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 202403/01/2024

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, ngày 29/12/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 13897/KH-BCĐLNVSATTP triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Tái Covid
  26/02/2024
  Sau Tết, một bà vợ đổ nước vào chai rượu của chồng. Sau khi uống ông này nằm im trên giường. Bà vợ hỏi: - Ông bị sao vậy?
 • Sáng kiến
  26/02/2024
  Sau kỳ nghỉ năm mới, một người nói với đồng nghiệp: - Tụi này định tụ tập sáng chủ nhật, cậu tới chứ?
 • Khó ?!
  26/02/2024
  Sáng đầu năm nọ một người hỏi hàng xóm: - Sao trông ông còn ngái ngủ vậy? Đã hết kỳ nghỉ cả tuần nay rồi ông ơi… - Vì tôi đã quyết định bỏ rượu từ năm mới này…
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 222925