Chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

18/10/2021
Ngày 13/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 10194/UBND-NC về việc thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, theo đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện thị xã, thành phố
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy15/10/2021

Kể từ ngày 01/01/2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (QCVN 2:2021/BKHCN).

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 202115/10/2021

Nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Công văn số 1337 ngày 14/10/2021 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 2021-202515/10/2021

Ngày 12/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1705/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước13/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký ban hành Kế hoạch số 9734/KH-UBND ngày 01/10/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách một cách thận trọng, an toàn, hiệu quả12/10/2021

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 202506/10/2021

Ngày 02/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại06/10/2021

Ngày 02/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Đẩy mạnh tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả05/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh04/10/2021

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9696/KH-UBND thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”04/10/2021

Trang Zalo Official Account (OA) “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” tại địa chỉ http://zalo.me/1019360501331218694 và đưa vào hoạt động chính thức kể từ ngày 15/9/2021, nhằm mục đích cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh, các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 202003/10/2021

Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu được đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBDT ngày 28/9/2021 của Ủy ban Dân tộc.

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo01/10/2021

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử01/10/2021

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ - CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự28/09/2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9082/KH-UBND ngày 16/9/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-1928/09/2021

Ngày 24/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 24/9/2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa25/09/2021

Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn khẩn số 9388/UBND-KGVX về việc điều chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-CTUBND ngày 7/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước25/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước (Công văn số 518-CV/BTGTU ngày 06/9/2021), ngày 22/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp thực hiện:

Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát24/09/2021

Đó là thông điệp được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch  COVID-19, Tiểu Ban Truyền thông thông báo trong Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021 (Kế hoạch số 13/KH-TBTT ngày 22/9/2021).

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)24/09/2021

Ngày 24/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Xứng đáng
  12/10/2021
  Chồng đi làm về, cô vợ chạy ra ríu rít khoe: - Hôm nay có ông vô gia cư đi ngang qua nhà mình. Em thấy tội quá, nên cho ông ta 20k và mời ông ấy dĩa đồ ăn em vừa nấu xong.
 • Xúc phạm
  12/10/2021
  Một nhân viên văn phòng nói với người bạn: - Chắc tớ phải chuyển chỗ làm. Tối hôm qua nhà tớ có trộm tới thăm… - Có mất gì không?
 • Thú vị
  06/10/2021
  Ông nọ nói chuyện qua điện thoại với người quen: - Tập thể dục mùa dịch này thú vị thật!
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 693324