Tăng cường tuyên truyền mã QR code của trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

28/07/2021
Ngày 23/7/2021, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1790/SNV-CCHC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về phối hợp tuyên truyền mã QR code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế, hợp tác đầu tư nước ngoài27/07/2021

Ngày 26/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 1818/STTTT-TTBCXB gửi Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế, hợp tác đầu tư nước ngoài và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liệp hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai – len (UKVFTA).

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-1926/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 21/7/2021 Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 1048/CV/VPTU chuyển điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khánh Hòa: Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp20/07/2021

Ngày 12/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội20/07/2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, với mục đích tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp19/07/2021

Ngày 14/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1718/STTTT-TTBCXB gửi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh14/07/2021

Ngày 06/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021.09/07/2021

Nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá sâu rộng Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa: Thực hiện gán tín nhiệm website cho các website/tên miền công khai trên Internet02/07/2021

Ngày 21/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1450/STTTT-CNTT về việc thực hiện gán tín nhiệm website cho các website/tên miền công khai trên Internet gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/202101/07/2021

Từ 01/7/2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành Tại Công văn 4011/VPCP-KSTT, ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ về việc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẵn sàng vận hành chính thức vào ngày 01/7/2021.

Tiêu chuẩn cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật27/06/2021

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/8/2021).

Căn cước công dân gắn chip điện tử có mã QR code lưu thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số của công dân22/06/2021

Vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số  2425/CAT(PC06) ngày 11/6/2021 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo về việc thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có mã QR code lưu thông tin về số Chứng minh nhân dân 9 số của công dân.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội21/06/2021

Nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp18/06/2021

Ngày 14/6/2021 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 5172/UBND-NC triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp (theo công văn số 3517/VPCP-TH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai ngay kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp).

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”18/06/2021

Tổ chức thực hiện Công văn số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 202118/06/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 14/6/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1369/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy17/06/2021

Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư15/06/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh15/06/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 08/6/2021). Quy chế này quy định rõ nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế10/06/2021

Ngày 07-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 4942/UBND-KGVX về việc triển khai Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489262