19/07/2021 10:47        

Chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi

          Nội dung câu hỏi:

          Xin cho biết người cao tuổi trong những trường hợp nào được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và các chế độ được hưởng?

          (Câu hỏi của bạn Hồng Vân)

 

          Ý kiến tư vấn:

          Quy định của Chính phủ tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, với người cao tuổi có các chế độ:

          1. Trợ cấp xã hội hàng tháng: Với mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng, mức trợ cấp hàng tháng được tính theo mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng, áp dụng với người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong đó người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi hưởng hệ số 1,5; người từ đủ 80 tuổi trở lên, hệ số 2,0.

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a trên đây đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, hưởng hệ số 1,0.

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a trên đây mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng hệ số 1,0.

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng được hưởng hệ số 3,0.

          2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế:        Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp đối tượng thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.

          3. Hỗ trợ chi phí mai táng: Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng.

          Mức hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định trên đây. Trường hợp đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

          Ngoài chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội còn có các chế độ như trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội được áp dụng cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

HÌnh ảnh
 • Cho có bạn
  07/12/2023
  Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, trò chuyện rôm rả: - Lúc chưa có thủy điện, ở chỗ tôi chưa bao giờ xảy ra ngập lụt. Từ ngày có thủy điện tới giờ, bị ngập lụt bù đầu bù cổ, không biết đâu mà lần…
 • Trả thù
  07/12/2023
  Trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới, khách hỏi chủ nhà: - Ông quen bà ấy thế nào? - Từ kiếp trước!
 • Thông minh
  07/12/2023
  Một sinh viên nói với bạn cùng phòng: - Cậu chạy ra mua cho tớ bao thuốc. - Tiền đâu?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1166784