28/05/2021 09:20        

Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Tại khoản 9 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định: “Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, việc ban hành mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, hình thức văn bản cần ban hành là quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật vì không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 63/2020/QH14).

Tuy nhiên, nội dung quy định mức tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao là quy định mang tính quy phạm (vì hội đủ các thuộc tính của văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại, thường xuyên, lâu dài đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân…).

Như vậy, giữa quy định khoản 9 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có sự thống nhất.

Do đó, để việc xây dựng và ban hành văn bản đúng thẩm quyền (ban hành theo hình thức quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hay theo hình thức quyết định hành chính thông thường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), cần có ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để việc áp dụng được thống nhất, đúng quy định./.

 

Minh Thanh

 

 
Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Sửa đổi, bổ sung quy định về giải trình
Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021
Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

HÌnh ảnh
 • Nhắc khéo
  30/11/2022
  Đi làm về, chồng liền lấy cặp vé ra đưa cho vợ, vẻ mặt không vui: - Vừa hay tin anh sắp có quyết định bổ nhiệm Phó phòng, lão Trưởng phòng tặng cặp vé này đây!
 • Cạn lời
  30/11/2022
  Kiểm tra học viên nghề thủy thủ, sĩ quan hỏi: - Nếu phía trước có cơn bão đang tới, anh sẽ làm gì?
 • Bổ sung
  30/11/2022
  Hai người vào bệnh viện chờ khám bệnh, trò chuyện với nhau: - Tôi thấy khẩu hiệu “Bệnh viện không khói thuốc lá”  là chưa đủ, ông à!
 • Hơn cha
  30/11/2022
  Ông bố xem bài kiểm tra môn toán của con trai rồi trách: - Nhà ta ba đời sống bằng nghề buôn bán. Con học toán kém quá, sau này làm sao biết tính toán làm ăn, nối nghiệp gia đình?
 • Chuyện wifi
  07/11/2022
  Một người hỏi bạn: - Sao, hôm qua cậu đi dự đám cưới có vui không? Có giao lưu với nhiều người không? - Xung quanh cứ im phăng phắc ấy…
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1229357