06/05/2021 09:48        

Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc          

 

          Nội dung câu hỏi:

          Pháp luật có quy định việc đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động với người lao động. Vậy trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện công việc này cụ thể thế nào?

                                                                                   (Câu hỏi của bạn Hồng Thanh)

 

          Ý kiến tư vấn:

          Được quy định tại Bộ luật Lao động, đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

          Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các trường hợp: a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên; c) Khi có vụ việc được quy định tại Bộ luật Lao động.

          Nghị định 145/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, trong đó trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ở nơi làm việc có người lao động không tham gia là thành viên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động này tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc các nội dung chủ yếu để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, gồm: a) Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc; b) Số lượng, thành phần tham gia đối thoại của mỗi bên theo quy định; c) Số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm; d) Cách thức tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên, đối thoại khi có vụ việc; đ) Trách nhiệm của các bên khi tham gia đối thoại theo quy định; e) Việc áp dụng quy định của Bộ luật Lao động đối với các thành viên đại diện tham gia đối thoại bên người lao động mà không phải là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; g) Nội dung khác (nếu có).

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cử đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc; báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

          Nghị định của Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp bắt buộc phải tổ chức đối thoại được quy định tại Bộ luật Lao động phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động tại nơi làm việc và quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

                                                                                 Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

 

HÌnh ảnh
 • Chia sẻ
  31/12/2022
  Cuối năm, chồng hỏi vợ rất tình cảm: - Vợ còn tiền xài không đấy?
 • Tay sạch
  31/12/2022
  Sau khi phổ biến vài chính sách mới, cán bộ phường nói với người dân: - Bác có thắc mắc, thấy vấn đề gì không thỏa đáng, cứ về làm đơn nộp cho chúng tôi. Nhưng nhớ lưu ý, giữ cho tay sạch, dính mắm mỡ thì đừng cầm vào đơn!
 • Ất
  31/12/2022
  Hai ông bạn khề khà trò chuyện: - Nhiều người vay mượn tiền mua đất rẻ làm gì, để giờ khổ vì ngợp băng, đóng băng các kiểu ông nhỉ?
 • Nguyên nhân mới
  31/12/2022
  Trợ lý nói với sếp: - Báo cáo anh, năm nay Công ty mình liên tục thua lỗ. Xin anh cho ý kiến chỉ đạo để tụi em làm báo cáo tổng kết cuối năm ạ.
 • Thư giãn
  27/12/2022
  Một ông đang ngồi nhâm nhi bên chai rượu, bà vợ đi chợ về la lối: - Giờ này mà đã uống! Ông định uống cả ngày sao?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 106504