27/04/2021 18:07        

Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo quy định của Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, UBND tỉnh được ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là tiêu chuẩn, định mức) sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh (quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg). Như vậy, sẽ có hai trường hợp:

+ Trường hợp UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức thì văn bản ban hành phải là quyết định quy phạm pháp luật (vì hội đủ các thuộc tính của văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và trước khi ban hành phải được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Quy định này rất chặt chẽ nhằm đảm bảo văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh ban hành đảm bảo tính khả thi, tính phù hợp, thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. 

+ Trường hợp UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND để phân cấp cho các đơn vị ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sẽ có những bất cập như sau:

- Các đơn vị sẽ ban hành văn bản hành chính thông thường để quy định về tiêu chuẩn, định mức. Trong khi đó, quy định về tiêu chuẩn, định mức là văn bản có tính quy phạm (có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại, thường xuyên, lâu dài đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân). Điều này là chưa phù hợp.

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ cho ý kiến trước khi UBND tỉnh phân cấp cho các đơn vị. Sau đó, các đơn vị tự xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức để ban hành mà không có sự tham gia cho ý kiến hoặc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Cách làm này thiếu chặt chẽ, dễ tạo sự tùy nghi, cục bộ trong việc ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị, từ đó không đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật và gây khó khăn trong việc quản lý của cơ quan thẩm quyền.  

Từ lý do trên, UBND tỉnh nên ban hành quyết định quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng mà không thực hiện việc phân cấp cho các đơn vị.

 

Minh Thanh

 

 

HÌnh ảnh
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388062