27/04/2021 18:07        

Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo quy định của Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, UBND tỉnh được ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là tiêu chuẩn, định mức) sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh (quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg). Như vậy, sẽ có hai trường hợp:

+ Trường hợp UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức thì văn bản ban hành phải là quyết định quy phạm pháp luật (vì hội đủ các thuộc tính của văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và trước khi ban hành phải được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Quy định này rất chặt chẽ nhằm đảm bảo văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh ban hành đảm bảo tính khả thi, tính phù hợp, thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. 

+ Trường hợp UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND để phân cấp cho các đơn vị ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sẽ có những bất cập như sau:

- Các đơn vị sẽ ban hành văn bản hành chính thông thường để quy định về tiêu chuẩn, định mức. Trong khi đó, quy định về tiêu chuẩn, định mức là văn bản có tính quy phạm (có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại, thường xuyên, lâu dài đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân). Điều này là chưa phù hợp.

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ cho ý kiến trước khi UBND tỉnh phân cấp cho các đơn vị. Sau đó, các đơn vị tự xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức để ban hành mà không có sự tham gia cho ý kiến hoặc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Cách làm này thiếu chặt chẽ, dễ tạo sự tùy nghi, cục bộ trong việc ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị, từ đó không đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật và gây khó khăn trong việc quản lý của cơ quan thẩm quyền.  

Từ lý do trên, UBND tỉnh nên ban hành quyết định quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng mà không thực hiện việc phân cấp cho các đơn vị.

 

Minh Thanh

 

 
Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Sửa đổi, bổ sung quy định về giải trình
Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021
Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

HÌnh ảnh
 • Nhắc khéo
  30/11/2022
  Đi làm về, chồng liền lấy cặp vé ra đưa cho vợ, vẻ mặt không vui: - Vừa hay tin anh sắp có quyết định bổ nhiệm Phó phòng, lão Trưởng phòng tặng cặp vé này đây!
 • Cạn lời
  30/11/2022
  Kiểm tra học viên nghề thủy thủ, sĩ quan hỏi: - Nếu phía trước có cơn bão đang tới, anh sẽ làm gì?
 • Bổ sung
  30/11/2022
  Hai người vào bệnh viện chờ khám bệnh, trò chuyện với nhau: - Tôi thấy khẩu hiệu “Bệnh viện không khói thuốc lá”  là chưa đủ, ông à!
 • Hơn cha
  30/11/2022
  Ông bố xem bài kiểm tra môn toán của con trai rồi trách: - Nhà ta ba đời sống bằng nghề buôn bán. Con học toán kém quá, sau này làm sao biết tính toán làm ăn, nối nghiệp gia đình?
 • Chuyện wifi
  07/11/2022
  Một người hỏi bạn: - Sao, hôm qua cậu đi dự đám cưới có vui không? Có giao lưu với nhiều người không? - Xung quanh cứ im phăng phắc ấy…
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1228954