22/04/2021 10:26        

Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh

 

Nhận thức được tầm quan trọng của Công ước La Hay số 33, Luật Nuôi con nuôi, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi Công ước La Hay số 33, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Trên cơ sở chỉ đạo từ UBND tỉnh, UBND huyện Diên Khánh đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi hiệu quả.

Các đơn vị như Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND, UBND huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp tốt việc phổ biến nội dung các văn bản pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh; Trang Thông tin điện tử, giúp người dân kịp thời cập nhật thông tin.

Hàng tháng trong cuộc họp giao ban, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động quán triệt các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; kịp thời triển khai đến toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh trong việc thực hiện nghiệp vụ, hướng dẫn chu đáo đến người dân, đảm bảo Luật Nuôi con nuôi được thực hiện có hiệu quả.     

UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí đăng ký tại trụ sở, tạo điều kiện thuận tiện để người dân tiếp cận.

 

           

  Ảnh minh họa

Từ ngày 01/01/2011 cho đến 31/12/2020, tổng số trẻ được nhận nuôi là 63. Trong đó: dưới 01 tuổi: 44 trẻ (14 nam, 30 nữ). Từ 01 tuổi đến dưới 05 tuổi: 14 trẻ (07 nam, 07 nữ). Từ 05 tuổi trở lên: 05 trẻ (01 nam, 04 nữ).

Các trẻ sống tại gia đình trước khi được nhận làm con nuôi: 34 trẻ. Tại bệnh viện, nhà hộ sinh,…: 29 trẻ.

Qua thống kê, phần lớn trẻ em được nhận làm con nuôi nằm trong độ tuổi từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi, sức khỏe bình thường, thuộc trường hợp trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ được người thân, họ hàng nhận làm con nuôi. Một số ít trường hợp cha mẹ đẻ cho người khác nhận làm con nuôi.

Mục đích chính của nhận con nuôi là nhân đạo, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Đồng thời, việc nhận con nuôi cũng tạo điều kiện cho những gia đình hiếm muộn được làm cha, mẹ.

Qua 10 năm, việc thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 trên địa bàn huyện Diên Khánh đã góp phần giúp nhiều trẻ em có được mái ấm gia đình, được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt.

                                                         Nguyễn Bích Thủy

                                                                        

 

 

 
Hiểu như thế nào về hành vi vi phạm hành chính trong việc không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ?
Cần hướng dẫn trong việc quy định thủ tục hành chính
Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Sửa đổi, bổ sung quy định về giải trình
Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021
Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142948