02/07/2020 23:38        

Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về độ mật đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Trước đây, thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND) và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về độ mật đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 1589/QĐ-UBND).
Ngày 15/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước sẽ hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, ngày 28/02/2020, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Nghị định số 33/2002/NĐ-CP. Vì vậy, Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 1589/QĐ-UBND cần được rà soát, xử lý để phù hợp với các quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước. 


(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet.)

Đối với Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND, căn cứ để ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP và từ tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP sẽ không còn hiệu lực thi hành khi Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và Nghị định số 26/2020/NĐ-CP có hiệu lực (kể từ ngày 01/7/2020). Tại điểm c Khoản 3 Điều 24 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, địa phương”. Do vậy, Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định mới.
Đối với Quyết định số 1589/QĐ-UBND: Tại Điều 1, Điều 6 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP quy định: 
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương mình trên cơ sở đề xuất của các Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp”.
“Căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, người đứng đầu hoặc được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương phải có văn bản quy định cụ thể độ mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật) của từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương mình quản lý”.
Căn cứ các quy định này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định số 26/2020/NĐ-CP không còn quy định trách nhiệm của UBND
 
Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021
Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh

HÌnh ảnh
 • Xứng đáng
  12/10/2021
  Chồng đi làm về, cô vợ chạy ra ríu rít khoe: - Hôm nay có ông vô gia cư đi ngang qua nhà mình. Em thấy tội quá, nên cho ông ta 20k và mời ông ấy dĩa đồ ăn em vừa nấu xong.
 • Xúc phạm
  12/10/2021
  Một nhân viên văn phòng nói với người bạn: - Chắc tớ phải chuyển chỗ làm. Tối hôm qua nhà tớ có trộm tới thăm… - Có mất gì không?
 • Thú vị
  06/10/2021
  Ông nọ nói chuyện qua điện thoại với người quen: - Tập thể dục mùa dịch này thú vị thật!
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 693217