02/07/2020 23:38        

Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về độ mật đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Trước đây, thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND) và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về độ mật đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 1589/QĐ-UBND).
Ngày 15/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước sẽ hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, ngày 28/02/2020, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Nghị định số 33/2002/NĐ-CP. Vì vậy, Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 1589/QĐ-UBND cần được rà soát, xử lý để phù hợp với các quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước. 


(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet.)

Đối với Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND, căn cứ để ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP và từ tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP sẽ không còn hiệu lực thi hành khi Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và Nghị định số 26/2020/NĐ-CP có hiệu lực (kể từ ngày 01/7/2020). Tại điểm c Khoản 3 Điều 24 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, địa phương”. Do vậy, Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định mới.
Đối với Quyết định số 1589/QĐ-UBND: Tại Điều 1, Điều 6 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP quy định: 
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương mình trên cơ sở đề xuất của các Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp”.
“Căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, người đứng đầu hoặc được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương phải có văn bản quy định cụ thể độ mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật) của từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương mình quản lý”.
Căn cứ các quy định này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định số 26/2020/NĐ-CP không còn quy định trách nhiệm của UBND
 
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh

HÌnh ảnh
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388092