21/06/2020 03:13        

Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa

Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa

Ngày 04/5/2020, Ủy ban dân tộc có Báo cáo số 520/BC-UBDT về kết quả kiểm tra theo chuyên đề để thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Trong nội dung Báo cáo 520/BC-UBDT đã nêu một số quyết định chưa tuân thủ thể thức, trình tự ban hành văn bản, trong đó có Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 764/QĐ-UBND).
Qua việc thực hiện tự kiểm tra văn bản, Quyết định số 764/QĐ-UBND chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành như sau:
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là văn bản hành chính thông thường nên chỉ quy định về các nội dung như: Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Quỹ, chế độ làm việc của Ban Quản lý Quỹ, ... Tuy nhiên, ngoài các nội dung này, Quy chế kèm Quyết định số 764/QĐ-UBND còn quy định một số nội dung khác như: Đối tượng, hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; Công tác khen thưởng, kỷ luật. Đây là nội dung nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy chế.


(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thứ hai, về thể thức văn bản: Quy chế kèm Quyết định số 764/QĐ-UBND có chứa các nội dung quy phạm pháp luật (hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ, khen thưởng, kỷ luật…) nhưng được ban hành theo thể thức văn bản hành chính thông thường. Điều này không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đây là văn bản cần được xử lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 103 Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
Từ những nội dung nêu trên, cơ quan chuyên môn cần phải tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản (quyết định hành chính thông thường) bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 764/QĐ-UBND. Đồng thời, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa, trong đó lưu ý không đưa các nội dung có chứa quy phạm pháp luật nêu trên.
Riêng đối với việc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo là quy định về thủ tục hành chính nên phải được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật và chỉ thực hiện trong trường hợp được luật giao để đảm bảo không vi phạm quy định về những hành vị bị nghiêm cấm tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Minh Thanh

 
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021
Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hiệp định thương mại tự do (FTA) - cơ hội, thách thức và giải pháp
KỶ PHẦN THỪA KẾ

HÌnh ảnh
 • Tái Covid
  26/02/2024
  Sau Tết, một bà vợ đổ nước vào chai rượu của chồng. Sau khi uống ông này nằm im trên giường. Bà vợ hỏi: - Ông bị sao vậy?
 • Sáng kiến
  26/02/2024
  Sau kỳ nghỉ năm mới, một người nói với đồng nghiệp: - Tụi này định tụ tập sáng chủ nhật, cậu tới chứ?
 • Khó ?!
  26/02/2024
  Sáng đầu năm nọ một người hỏi hàng xóm: - Sao trông ông còn ngái ngủ vậy? Đã hết kỳ nghỉ cả tuần nay rồi ông ơi… - Vì tôi đã quyết định bỏ rượu từ năm mới này…
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 222835