28/05/2020 22:58        

Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trước đây, căn cứ khoản 3 Điều 16 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND quy định về các trường hợp không thu phí như sau:
“3. Các trường hợp không thu phí
a) Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp.
b) Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.”
Thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang cung cấp các tài liệu liên quan đến một số hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của các cá nhân có liên quan đến vụ án tranh chấp đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang đã tiến hành sao lục nhưng yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trả phí theo quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND. Theo Điều 4 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân: “… cung cấp hồ sơ, tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định trong hoạt động tư pháp”.
Như vậy, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND chưa phù hợp với Luật Tổ chức Kiểm sát nhân dân, quy định các trường hợp không thu phí mà không loại trừ các cơ quan nhà nước, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân khi yêu yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.


Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mặt khác, ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT đã bãi bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT (về các trường hợp không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai).
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực
 
Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hiệp định thương mại tự do (FTA) - cơ hội, thách thức và giải pháp
KỶ PHẦN THỪA KẾ
Xử lý như thế nào đối với hành vi tung tin giả?

HÌnh ảnh
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388147