24/04/2020 23:40        

Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013

Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013

Tại Khoản 29 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Với quy định này chưa thật sự rõ ràng, đầy đủ. Thực tiễn áp dụng đã phát sinh một số bất cập như sau:
Thứ nhất, xác định tư cách thành viên đối với nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Thực tế có những hộ gia đình mà vợ chồng là quan hệ hôn nhân thực tế, xác lập sau ngày 03/01/1987 đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn theo quy định. Về mặt quản lý nhân khẩu thì vẫn ghi nhận quan hệ sống chung vợ chồng này thông qua sổ hộ khẩu. Nhưng quan hệ hôn nhân này không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Vấn đề đặt ra là, nếu họ cùng tạo lập được tài sản là quyền sử dụng đất và được Nhà nước cấp chung cho hộ gia đình thì nam nữ sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn này có phải là thành viên hộ gia đình sử dụng đất để được xác định là những người cùng sử dụng hay không?
Thứ hai, thời điểm xác định thành viên hộ gia đình. Theo Luật Đất đai năm 2013, vào ngày, tháng năm mà Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những ai có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng mà đang sống chung sẽ là thành viên hộ gia đình sử dụng đất. Và vì thế, họ là những người sử dụng đối với quyền sử dụng đất này. Giả định trong trường hợp có sự biến động về đất (tách, nhập thửa, chuyển mục đích sử dụng đất,..) dẫn đến việc cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời điểm này có sự thay đổi về thành viên trong hộ gia đình thì thành viên hộ gia đình được xác định như thế nào (không quan tâm đến thành viên được cấp lần đầu và số lần được cấp lại hay chỉ căn cứ vào thành viên tương ứng với thời điểm giấy chứng nhận được cấp?)
Thứ ba, xác định thành viên hộ gia đình theo hàng huyết thống. Luật Đất đai chỉ quy định chung là những người có quan hệ huyết thống đang sống chung tại thời điểm được cấp đất là thành viên hộ gia đình. Vậy, quan hệ huyết thống được xác định đến hàng thứ mấy, theo quy định của pháp luật thì Luật Đất đai không quy định cụ thể. Trên thực tế, trong những hộ gia này thì người lớn tuổi không thể tham gia việc khai thác công dụng của đất và trẻ nhỏ chưa có đóng góp gì vào việc khai thác công dụng của thửa đất.
Thứ tư, xác định công sức đóng góp để tạo lập quyền sử dụng đất đối với thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất. Khi đất được cấp cho hộ thì những người đang sống cùng nhau sẽ trở thành những người cùng sử dụng cho dù không có đóng góp hình thành nên tài sản. Bởi pháp luật hiện hành chỉ quy định thời điểm và mối quan hệ để xác định tư cách thành viên mà không xét đến công sức đóng góp.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, hướng đề xuất như sau: cần phải xác định rõ ràng, cụ thể thành viên hộ gia đính sử dụng đất khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên cho hộ. Để được cùng ghi tên trên gi
 
Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xử lý Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Một số quy định mới đối với công chức
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hiệp định thương mại tự do (FTA) - cơ hội, thách thức và giải pháp
KỶ PHẦN THỪA KẾ
Xử lý như thế nào đối với hành vi tung tin giả?
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019: kết quả, khó khăn và hạn chế
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

HÌnh ảnh
 • Chia sẻ
  31/12/2022
  Cuối năm, chồng hỏi vợ rất tình cảm: - Vợ còn tiền xài không đấy?
 • Tay sạch
  31/12/2022
  Sau khi phổ biến vài chính sách mới, cán bộ phường nói với người dân: - Bác có thắc mắc, thấy vấn đề gì không thỏa đáng, cứ về làm đơn nộp cho chúng tôi. Nhưng nhớ lưu ý, giữ cho tay sạch, dính mắm mỡ thì đừng cầm vào đơn!
 • Ất
  31/12/2022
  Hai ông bạn khề khà trò chuyện: - Nhiều người vay mượn tiền mua đất rẻ làm gì, để giờ khổ vì ngợp băng, đóng băng các kiểu ông nhỉ?
 • Nguyên nhân mới
  31/12/2022
  Trợ lý nói với sếp: - Báo cáo anh, năm nay Công ty mình liên tục thua lỗ. Xin anh cho ý kiến chỉ đạo để tụi em làm báo cáo tổng kết cuối năm ạ.
 • Thư giãn
  27/12/2022
  Một ông đang ngồi nhâm nhi bên chai rượu, bà vợ đi chợ về la lối: - Giờ này mà đã uống! Ông định uống cả ngày sao?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 106293