18/02/2020 06:07        

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019: kết quả, khó khăn và hạn chế

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019: kết quả, khó khăn và hạn chế
_ảnh minh họa_

Thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật
UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ cụ thể liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp kịp thời triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là XLVPHC).

Những kết quả đạt được
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về XLVPHC. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, trên đài truyền thanh, tại các buổi giao ban, buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật các quy định liên quan đến pháp luật về XLVPHC. Ngoài ra, một số địa phương còn tổ chức các cuộc thi viết và hội thi sân khấu hóa để người dân tìm hiểu về pháp luật về XLVPHC, cụ thể:
Sở Tư pháp đã tổ chức 01 Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 100 lượt người tham dự; tổ chức 23 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về các luật mới ban hành như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bình đẳng giới, Luật Cạnh tranh, Luật Tố tụng hành chính... với tổng số hơn 5.000 lượt người tham dự.
Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền thực hiện Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Cử 03 công chức tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; cử 03 học viên tham gia tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức.
Sở Y tế đã tổ chức 70 lớp tập huấn, phổ biến các văn bản luật như: Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Ng
 
Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Một số quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Xử lý như thế nào đối với hành vi găm hàng, tích trữ và tăng giá bất hợp lý đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trong dịch bệnh Covid-19
Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013
Quy định về trợ cấp thất nghiệp
Thế nào là hoạt động ủy quyền?
Một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hiệp định thương mại tự do (FTA) - cơ hội, thách thức và giải pháp
KỶ PHẦN THỪA KẾ
Xử lý như thế nào đối với hành vi tung tin giả?
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
Mua nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền: cẩn thận lợi bất cập hại.
Một số vướng mắc khi áp dụng hình thức xử lý văn bản ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản theo Nghị định 34/2016
Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Nội dung mới về đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý III/năm 2019 trên địa bàn tỉnh

HÌnh ảnh
 • Nhầm
  06/10/2022
  Một ông vừa ra khỏi siêu thị thì thấy cảnh sát đang viết giấy phạt đỗ xe. Ông ta la lên: - Tôi vừa vào siêu thị có 10 phút thôi mà!
 • Lý do
  06/10/2022
  Con gái nói với bố: - Bố ơi, lớn lên con có đẹp như bố không?
 • Nghĩ tới tương lai
  10/09/2022
  Một người tâm sự với bạn: - Tôi hay nghe lời khuyên: “Không nên hút thuốc! Hãy nghĩ tới tương lai!” - Rồi anh có làm theo không?
 • Lý sự
  10/09/2022
  Mẹ nói với con gái 5 tuổi: - Con phải ăn hết chén cơm đi chứ! Con có biết ai không ăn cơm, lớn lên sẽ làm gì không?
 • Gia đình
  10/09/2022
  Con trai nói với bố: - Bố ơi, con muốn cưới vợ! - Hay đấy! Con đã nghe câu “gia đình là tất cả” chưa?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 958142