03/09/2019 09:30        

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, ngày 28/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018. 
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL định kỳ theo Khoản 2 Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo tiến độ và chất lượng, đảm bảo yêu cầu, mục đích Kế hoạch đề ra.
Qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn. Đối với cấp tỉnh, tổng số VBQPPL được rà soát là 561, số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa là 296, số VBQPPL còn hiệu lực là 296, số VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 187, số VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là 28, tổng số VBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 11. Đối với cấp huyện, tổng số VBQPPL được rà soát là 114, tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa là 34, số VBQPPL còn hiệu lực là 34, số VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 80, số VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần, số văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 0.
Thông qua hoạt động hệ thống hóa, các văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp của địa phương đã được các cơ quan rà soát, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời. Kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng và thực hiện pháp luật, đồng thời góp phần vào công tác xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống hóa vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau đây:

Thứ nhất
, kinh phí thực hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai, hiện các căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Không còn phù hợp để áp dụng, ảnh hưởng đến việc triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cũng như thực hiện hệ thống hóa.

Thứ hai
, mặc dù Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế đã có hiệu lực từ ngày 25/8/2011 nhưng Nghị định này lại không quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ Nội vụ trong việc bố trí, sắp xếp biên chế làm công tác pháp chế, dẫn đến khó khăn cho địa phương khi thành lập các tổ chức pháp chế. Hiện nay các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh chưa có Phòng Pháp chế mà chỉ phân công cán bộ, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Phần lớn lực lượng này còn trẻ, thời gian làm công tác pháp luật chưa nhiều nên kinh nghiệm còn hạn chế, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều vị trí. Vì vậy, việc triển khai, tham mưu công tác hệ thống hóa tại một số đơn vị chưa đạt hiệu quả cao.
Với những khó khăn, vướng mắc trên, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP, đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn áp dụng; kiến nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2011/NĐ-CP cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của các địa phương theo hướng quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ chuyên ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) trong việc tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế để đảm bảo cho việc thành lập tổ chức pháp chế tại địa phương; quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho đội ngũ những nguời làm công tác pháp chế đặc biệt là cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và người quản lý công tác pháp chế tại Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. 

Nguyễn Thị Như Ngọc 
Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý khi mua nhà ở xã hội
Quyền giải trình của người vi phạm theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
Tiếp cận thông tin - Quyền và lợi ích chính đáng của công dân
Những tồn tại, sai sót thường gặp khi lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính
CÁC LOẠI TÀI LIỆU CẦN CÓ TRONG HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Phân biệt tạm giữ và tịch thu tang vật vi phạm hành chính
Một số vấn đề về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Những sai sót thường gặp trong lập Biên bản vi phạm hành chính.
Thực trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội và giải pháp tháo gỡ tại tỉnh Khánh Hòa.
Một số nhầm lẫn thường gặp trong Luật Xử lý vi phạm hành chính
Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh
Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng theo Nghị định 139/2017.
Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hướng giải quyết cho trường hợp biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót.
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489193