02/07/2019 00:52        

Tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 là văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác chỉ đạo triển khai thi hành Hiến pháp đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đặc biệt quan tâm; ngày 08/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua 05 năm (2014-2019) triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 tại tỉnh Khánh Hòa đã có những thuận lợi và vướng mắc như sau:

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp
Nhận thức rõ vai trò của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 . Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng kịp thời cập nhật các thông tin, chuyên đề liên quan đến triển khai thi hành Hiến pháp, đặc biệt là chuẩn bị cho cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; đã thu hút 94.679 bài dự thi với đối tượng dự thi đa dạng, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực tiếp, trên đài truyền thanh, tại các buổi giao ban, buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật có các quy định liên quan đến Hiến pháp. Sau 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, với những hoạt động tuyên truyền, phổ biến cụ thể, những nội dung của Hiến pháp 2013 đã được tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh nghiêm túc chấp hành.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013
Sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 4307/UBND-NC ngày 18/7/2014 về việc báo cáo tình hình, kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Hiến pháp năm 2013. Qua rà soát các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ban hành văn bản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp năm 2013.
Về việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp
 
Vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng theo Nghị định 139/2017.
Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hướng giải quyết cho trường hợp biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót.
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3: Còn nhiều khó khăn
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Cần tháo gỡ khó khăn
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND thành phố Nha Trang
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật B1
15 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Vướng mắc khi ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo quyết định ly hôn của Tòa án
Trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.
Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng chưa phân biệt rõ giữa “tháo dỡ” và “phá dỡ”
Cần sớm ban hành quy định mới về giao dịch bảo đảm.
Một số thay đổi về chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi

HÌnh ảnh
 • Xứng đáng
  12/10/2021
  Chồng đi làm về, cô vợ chạy ra ríu rít khoe: - Hôm nay có ông vô gia cư đi ngang qua nhà mình. Em thấy tội quá, nên cho ông ta 20k và mời ông ấy dĩa đồ ăn em vừa nấu xong.
 • Xúc phạm
  12/10/2021
  Một nhân viên văn phòng nói với người bạn: - Chắc tớ phải chuyển chỗ làm. Tối hôm qua nhà tớ có trộm tới thăm… - Có mất gì không?
 • Thú vị
  06/10/2021
  Ông nọ nói chuyện qua điện thoại với người quen: - Tập thể dục mùa dịch này thú vị thật!
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 693218