25/06/2019 02:17        

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND thành phố Nha Trang

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND thành phố Nha Trang 

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2019 là theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 6 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Nha Trang đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 1336/KH-UBND-TP ngày 25/02/2019 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang và yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương.
Đồng thời, UBND thành phố Nha Trang thường xuyên quan tâm chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các văn bản luật và các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.
UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp thành phố chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và Nhân dân toàn thành phố Nha Trang bằng nhiều hình thức trên đài truyền thanh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tại các buổi tập huấn, buổi giao ban như: tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang: số tài liệu phát miễn phí gần 60 bản; gần 120 lượt người tham dự; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quốc phòng: số tài liệu phát miễn phí gần 150 bản, gần 150 lượt người tham dự; phổ biến và tập huấn các quy định về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, đội viên Đội Thanh niên xung kích thành phố.
Các cơ quan chuyên môn đều có văn bản hướng dẫn, phúc đáp kịp thời những vướng mắc của các xã, phường và xin ý kiến chỉ đạo của sở, ban, ngành, UBND tỉnh về những vấn đề các cơ quan chuyên môn, UBND thành phố gặp vướng mắc trong quá trình làm việc. Công tác phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, Công an, Tòa án nhân dân luôn bảo đảm thường xuyên. Qua đó, đã kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Một số khó khăn, hạn chế
Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, xây dựng, đất đai... Hiện nay, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Nha Trang diễn ra phức tạp, các hành vi vi phạm chủ yếu là tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng không phép, công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng, sai phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm; một số địa phương công tác quản lý chưa chặt chẽ để xảy ra tình trạng đổ đất lấn chiếm, xây dựng móng, tường bao, công trình khác trên đất không được phép xây dựng. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính là do hiểu biết của người dân về pháp luật còn hạn chế, ý thức tự giác chấp hành pháp luật chưa cao, chưa hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật; một số đối tượng thường xuyên lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, lôi kéo người khác cùng vi phạm (nhất là những người có trình độ thấp). Việc xử lý gặp nhiều khó khăn do lực lượng cán bộ mỏng, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập. Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã ban hành 351 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (năm 2018: 296 quyết định) với 351 đối tượng vi phạm.
Bên cạnh đó, còn phát sinh những vướng mắc, khó khăn xuất phát từ các quy định pháp luật như: việc xử lý các công trình xây dựng tại các khu vực thuộc các xã trên địa bàn thành phố Nha Trang vi phạm quy định về trật tự xây dựng (không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng) thì không được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Nghị định số 139/2017/NĐ-CP) để xử lý; việc xử lý các công trình xây dựng tại các khu quy hoạch, dự án: các đối tượng xây dựng trái phép các công trình với quy mô kết cấu đơn giản, thực hiện trong các ngày nghỉ, lễ, ban đêm và hoàn thành trong thời gian ngắn, gây khó khăn trong việc thực hiện cưỡng chế tháo dỡ; mức phạt quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP lại cao, do đó các đối tượng người lao động có thu nhập thấp thường không có khả năng chấp hành; việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm là biện pháp hữu hiệu, tuy nhiên, Luật Xây dựng và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP không còn quy định biện pháp này. 
Vì vậy, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương, UBND thành phố Nha Trang đề xuất những giải pháp, kiến nghị như: đơn giản hóa thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các quy định về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình xây dựng vi phạm, việc cưỡng chế tháo dỡ nhanh đối với các công trình xây dựng vi phạm trong các khu vực quy hoạch, dự án; đối với những kiến nghị của địa phương đã được tổng hợp theo văn bản đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 4036/SXD-TTra ngày 16/10/2018 đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị có phương án hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực Dự án Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa thuộc thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái; đề nghị UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thủ tục hồ sơ liên quan đối với các dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Nha Trang và tiến hành thu hồi dự án theo quy định; đề nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành chức năng. 

Lệ Phượng


 
Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hướng giải quyết cho trường hợp biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót.
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3: Còn nhiều khó khăn
Tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Cần tháo gỡ khó khăn
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật B1
15 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Vướng mắc khi ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo quyết định ly hôn của Tòa án
Trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.
Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng chưa phân biệt rõ giữa “tháo dỡ” và “phá dỡ”
Cần sớm ban hành quy định mới về giao dịch bảo đảm.
Một số thay đổi về chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi
Quy định về chứng thực còn bất cập
Một số quy định mới về nuôi con nuôi tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ

HÌnh ảnh
 • Nhầm
  06/10/2022
  Một ông vừa ra khỏi siêu thị thì thấy cảnh sát đang viết giấy phạt đỗ xe. Ông ta la lên: - Tôi vừa vào siêu thị có 10 phút thôi mà!
 • Lý do
  06/10/2022
  Con gái nói với bố: - Bố ơi, lớn lên con có đẹp như bố không?
 • Nghĩ tới tương lai
  10/09/2022
  Một người tâm sự với bạn: - Tôi hay nghe lời khuyên: “Không nên hút thuốc! Hãy nghĩ tới tương lai!” - Rồi anh có làm theo không?
 • Lý sự
  10/09/2022
  Mẹ nói với con gái 5 tuổi: - Con phải ăn hết chén cơm đi chứ! Con có biết ai không ăn cơm, lớn lên sẽ làm gì không?
 • Gia đình
  10/09/2022
  Con trai nói với bố: - Bố ơi, con muốn cưới vợ! - Hay đấy! Con đã nghe câu “gia đình là tất cả” chưa?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 957910