17/01/2019 22:16        

Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả trong việc triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính như sau:

Về quán triệt, tổ chức thi hành Luật Tố tụng hành chính
Sau khi Luật TTHC được ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật TTHC trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 13/6/2016), dưới sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, kể từ ngày Luật TTHC có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016) đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai Luật TTHC thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.


Ảnh minh họa

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật TTHC và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật TTHC (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 26/01/2018, Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 10119/VPCP.VI ngày 17/10/2018 của Văn phòng chính phủ, …). Tại các sở, ngành, công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật TTHC và các văn bản trên đã được chú trọng, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, “Ngày Pháp luật”. Thực hiện nghiêm túc và áp dụng có hiệu quả chế định “Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự” theo quy định tại Điều 61 Luật TTHC. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về trách nhiệm thi hành pháp luật, nhất là chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý hành chính, giúp cho cán bộ, công chức trong cơ quan nâng cao ý thức, thực hiện đúng những quy định của pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước.

Về các giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu
Để tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho công chức làm công tác quản lý, tham mưu ban hành quyết định hành chính đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm chú trọng biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của công c
 
Một số quy định mới về nuôi con nuôi tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Trách nhiệm pháp lý khi để chó cắn chết người
Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy có còn là phương pháp thích hợp?
Quy định bất cập về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá
Đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3
Nha Trang: Giúp đăng ký lại khai sinh nhanh hơn
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và kiến nghị
Kết hôn tại Ả Rập Saudi và ghi chú kết hôn tại Việt Nam
Thực trạng công tác TDTHPL XLVPHC trên địa bàn thành phố Cam Ranh
Phòng Tư pháp TP. Cam Ranh: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018
Một số bất cập trong công tác chứng thực
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ
Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

HÌnh ảnh
 • Nhầm
  06/10/2022
  Một ông vừa ra khỏi siêu thị thì thấy cảnh sát đang viết giấy phạt đỗ xe. Ông ta la lên: - Tôi vừa vào siêu thị có 10 phút thôi mà!
 • Lý do
  06/10/2022
  Con gái nói với bố: - Bố ơi, lớn lên con có đẹp như bố không?
 • Nghĩ tới tương lai
  10/09/2022
  Một người tâm sự với bạn: - Tôi hay nghe lời khuyên: “Không nên hút thuốc! Hãy nghĩ tới tương lai!” - Rồi anh có làm theo không?
 • Lý sự
  10/09/2022
  Mẹ nói với con gái 5 tuổi: - Con phải ăn hết chén cơm đi chứ! Con có biết ai không ăn cơm, lớn lên sẽ làm gì không?
 • Gia đình
  10/09/2022
  Con trai nói với bố: - Bố ơi, con muốn cưới vợ! - Hay đấy! Con đã nghe câu “gia đình là tất cả” chưa?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 957899