09/10/2018 04:55        

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội. Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật
Để tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp cận được các chính sách, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các các quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân, cụ thể:
- Triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản cho lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ phụ trách về lĩnh vực khoáng sản và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
- Tập huấn, triển khai thực hiện Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND và hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác đo đạc bản đồ cho các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.
- Tập huấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, về cát sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho đại diện các sở, ngành, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước như Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017;… cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước và các đơn vị tư vấn tài nguyên nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị
Nhìn chung, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra, nhận thấy các doanh nghiệp chủ yếu chưa tuân thủ các quy định trong lĩnh vực khoáng sản, về khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng trái phép gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường.
Thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kinh doanh cũng như tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần tập trung thực hiện đồng bộ những đề xuất, kiến nghị như: bãi bỏ giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất mà chỉ cần quy định có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền kèm theo đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Điều 4 của Nghị định số 60/2016/NĐ-CP; đối với công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký hành nghề khai thác khoáng sản, yêu cầu ghi rõ các tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện hoạt động khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định; kiến nghị sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tế, tránh trường hợp một đơn vị tư vấn phải nộp nhiều hồ sơ năng lực, theo đó, đơn vị tư vấn chỉ lập 01 hồ sơ năng lực gửi cơ quan quản lý nhà nước xem xét thẩm định và ra văn bản trả lời cho đơn vị về việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tư vấn về hồ sơ hoạt động tài nguyên nước; không hạn chế số lượng nhiệm vụ (dự án) mà tổ chức, cá nhân tư vấn được thực hiện trong cùng một thời điểm (quy định này mang tính chất không phản ánh được kết quả của nhiệm vụ và không phản ánh được thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý và thẩm định hồ sơ).

Lệ Phượng 
Một số bất cập trong công tác chứng thực
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ
Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489054