08/10/2018 04:06        

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội. Trong năm 2018, Sở Y tế Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế như sau:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật
Sở Y tế quan tâm chỉ đạo các phòng chức năng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc có kế hoạch chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
Để tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế kịp thời tiếp cận các chính sách, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tổng số 28 lớp với 2.536 lượt người tham dự, cụ thể:
- 01 lớp tập huấn Luật Dược năm 2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số 814 lượt người tham dự;
- 27 lớp tập huấn triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.722 lượt người tham dự;
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thực hiện chuyên mục Sức khoẻ cho cộng đồng (mỗi tuần 01 kỳ); giải đáp chuyên mục sức khỏe cho Nhân dân trên Báo Khánh Hòa; Phát hành bản tin y tế: 01 kỳ/1tháng, cung cấp miễn phí cho các cơ quan, đơn vị trong Ngành; số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật về dược, an toàn thực phẩm được phát hành: 2.464 tài liệu; Thường xuyên cập nhật, đưa lên mạng internet những nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về lĩnh vực y tế, sức khoẻ...

Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị
Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực y tế đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dược và an toàn thực phẩm, từng bước đi vào ổn định nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở còn vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh; dược tư nhân và an toàn thực phẩm, cụ thể (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/7/2018): có 27 cơ sở vi phạm hành chính, trong đó có 11 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, 14 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và 02 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước là 240.350.000 đồng. Nội dung các vi phạm hành chính chủ yếu là can thiệp ngoại khoa mà không được sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh; bán thuốc cao hơn giá kê khai do đối tượng có trách nhiệm phải kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; hoạt động có biển hiệu nhưng ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động; hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép hoạt động; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm... Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính: Do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ thi hành pháp luật của các đối tượng vi phạm pháp luật.
Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong y tế trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện đồng bộ những đề xuất, kiến nghị như: sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP để phù hợp với các quy định về hành nghề dược và hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân hiện hành; bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; đề nghị Bộ Y tế xem xét lại nội dung công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018, theo đó, việc điều trị nội trú tại các phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) được thực hiện đến hết ngày 31/01/2018. Tuy nhiên, việc điều trị nội trú tại các PKĐKKV hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn được thực hiện hiệu quả, một số PKĐKKV có công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%. Mặt khác, quy định trên không phù hợp quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh của địa phương (01 huyện không thể có 2-3 bệnh viện đa khoa nếu chuyển đổi PKĐKKV theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh). Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu việc điều trị nội trú tại các PKĐKKV được thực hiện đến hết ngày 31/01/2018 và thời gian để thực hiện 02 phương án đầu tiên đến hết ngày 30/6/2018. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2018 đến ngày 30/6/2018 thì các PKĐKKV hoạt động theo mô hình nào trong khi chỉ tiêu giường điều trị nội trú của UBND tỉnh vẫn có hiệu lực? Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo không thanh toán chi phí điều trị nội trú tại các PKĐKKV kể từ ngày 01/02/2018. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu bảo hiểm y tế, đến công tác khám chữa bệnh của người dân và làm quá tải các bệnh viện tuyến trên.

Lệ Phượng


 
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ
Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa

HÌnh ảnh
 • Xứng đáng
  12/10/2021
  Chồng đi làm về, cô vợ chạy ra ríu rít khoe: - Hôm nay có ông vô gia cư đi ngang qua nhà mình. Em thấy tội quá, nên cho ông ta 20k và mời ông ấy dĩa đồ ăn em vừa nấu xong.
 • Xúc phạm
  12/10/2021
  Một nhân viên văn phòng nói với người bạn: - Chắc tớ phải chuyển chỗ làm. Tối hôm qua nhà tớ có trộm tới thăm… - Có mất gì không?
 • Thú vị
  06/10/2021
  Ông nọ nói chuyện qua điện thoại với người quen: - Tập thể dục mùa dịch này thú vị thật!
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 693369