24/09/2018 04:11        

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 là theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Ban hành sớm kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 (Quyết định số 29/QĐ-SKHĐT ngày 08/01/2018); Sở đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cho công chức, viên chức có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở.
Lựa chọn nhiều hình thức phổ biến, giáo dục; lồng ghép các buổi sinh hoạt đoàn thể ở cơ quan, các cuộc họp giao ban hàng tuần, họp định kỳ toàn cơ quan, các phòng chuyên môn thuộc Sở còn lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào các buổi họp phòng để phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức.
Ngoài ra Sở còn tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng và cập nhật văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức tự nghiên cứu.

Một số khó khăn, hạn chế
Tình hình vi phạm hành chính được Sở kiểm tra, phát hiện qua thanh, kiểm tra chủ yếu ở lĩnh vực dự án đầu tư ngoài ngân sách và đăng ký kinh doanh. Nội dung vi phạm đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách: thực hiện dự án chậm tiến độ theo quy định của giấy chứng nhận đầu tư và cam kết của nhà đầu tư; đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh: không góp đủ vốn điều lệ theo quy định. Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ việc vi phạm hành chính bị phát hiện và xử lý là: 54 vụ việc vi phạm với 54 đối tượng vi phạm; số quyết định đã thi hành là 44 với số tiền phạt thu được là 1.182.500.000 đồng. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách: biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng theo tiến độ của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cam kết tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư; đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh: biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại vốn góp theo điều lệ cho đúng với vốn góp thực tế.
Bên cạnh đó, còn phát sinh những vướng mắc, khó khăn như: lĩnh vực kế hoạch và đầu tư rộng và phức tạp nên gặp khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính; trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để tiếp nhận, truyền đạt thông tin, chính sách, pháp luật chưa đảm bảo, công cụ hỗ trợ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; kinh phí thực hiện quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính chưa được bố trí, cơ sở vật chất còn thiếu, nhân sự thì hạn chế, theo đó làm ảnh hưởng đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại địa phương, đề nghị cần có quy định cụ thể về thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; về năng lực tài chính của nhà đầu tư cần xác định rõ, tách bạch cụ thể giữa nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo vốn điều lệ của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp với nguồn vốn thực hiện dự án, nhà đầu tư phải có nguồn vốn chứng minh để đảm bảo thực hiện dự án trước khi UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải căn cứ vào tiến độ của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, quy định của Luật Đầu tư và phải điều chỉnh lại tiến độ trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi dự án được gia hạn tiến độ để thuận lợi cho các cơ quan quản lý theo dõi, đôn đốc nhủ đầu tư trong thực hiện dự án, đồng thời thuận lợi cho việc xử phạt vi phạm hành chính nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ; xây dựng Quy chế phối hợp kiểm tra, theo dõi, đánh giá dự án đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong thực hiện dự án, đồng thời tạo môi trường thuận lợi trong công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lệ Phượng


 
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa
Tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can
Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HÌnh ảnh
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
 • Lý do
  17/09/2021
  Một ông hấp tấp vào tiệm bán hoa nói: - Bán cho tôi hai chậu hoa cúc.
 • Câu
  17/09/2021
  Hai cô bạn gái chat với nhau: - Ê, bà. Nhờ Covid mà tui “câu” được một anh chàng hết ý nha!
 • Kế hoạch mua nhà
  24/08/2021
  Một nhân viên văn phòng rầu rỉ tâm sự với đồng nghiệp: - Mình ước được sống tới 240 tuổi!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 633161