31/05/2017 16:27        

Một số vướng mắc về quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bán LPG chai theo Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Một số vướng mắc về quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bán LPG chai theo Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 22/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí, tại Khoản 3 Điều 44 và Điểm b Khoản 9 Điều 52 Nghị định này quy định: “Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bán LPG chai khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp thực hiện”, “Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên cơ sở bảo đảm khả năng thẩm tra, đánh giá các quy định về Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai”.
Mặc dù, Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016, nhưng cho đến nay việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bán LPG chai (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) tại nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được vì gặp phải mắc một số vướng mắc từ chính các quy định của Nghị định nói trên và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Theo đúng từ ngữ được thể hiện tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP thì cụm từ “Ủy ban nhân dân quận, huyện” được hiểu là UBND quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và UBND huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính phủ không quy định việc phân cấp cho UBND cấp huyện (bao gồm cả thành phố, thị xã thuộc tỉnh). Trong khi đó, so với các huyện, thì nhu cầu phân cấp cho thành phố, thị xã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cũng rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí. Qua đó, cho thấy quy định của Nghị định chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.


(Ảnh minh họa: Hội Nghị phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí) 

Thứ hai: Về nội dung phân cấp, tại Khoản 1 Điều 13 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình”, đồng thời, Khoản 8 Điều 21 của Luật này còn nêu rõ một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh là “Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh”. Theo quy định của Luật, UBND tỉnh chỉ được quyền phân cấp cho UBND cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết của mình. Tuy nhiên, trong nội dung Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, mặc dù UBND tỉnh không được quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai (thẩm quyền này thuộc Sở Công Thương theo Khoản 2
 
Khánh Hòa: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017
Một số kết quả sau 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, khó khăn và hạn chế
Công tác hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, những kết quả đạt được; khó khăn và đề xuất
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Cần sớm ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”
Một số giải pháp kiểm soát tình hình tội phạm liên quan đến bạo lực trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số khó khăn, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về hành chính công
Vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội ban hành về hành chính công
Vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư pháp
Bàn về những bất cập khi triển khai Luật Bình đẳng giới
Vài ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật hình sự
Một số suy nghĩ về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý
Cần có quy định về truyền thông đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý.
Không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty cổ phần
Hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho 5 nghìn người bán dâm
Tình hình triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở Tư pháp Khánh Hòa: năm 2016 - Chỉ số hài lòng đạt 80.3%
KHÁNH HÒA: NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC.
Quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá

HÌnh ảnh
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
 • Lý do
  17/09/2021
  Một ông hấp tấp vào tiệm bán hoa nói: - Bán cho tôi hai chậu hoa cúc.
 • Câu
  17/09/2021
  Hai cô bạn gái chat với nhau: - Ê, bà. Nhờ Covid mà tui “câu” được một anh chàng hết ý nha!
 • Kế hoạch mua nhà
  24/08/2021
  Một nhân viên văn phòng rầu rỉ tâm sự với đồng nghiệp: - Mình ước được sống tới 240 tuổi!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 633157