30/05/2015 11:48        

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2012/TTLT-BTC-BTP NGÀY 19/01/2012 HƯỚNG DẪN VỀ MƯC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2012/TTLT-BTC-BTP NGÀY 19/01/2012 HƯỚNG DẪN VỀ MƯC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG

 

Để góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công chứng, vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức soạn thảo và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTBTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. Sau đây là một số ý kiến trao đổi, góp ý đối với dự thảo Thông tư nói trên:     

Sự cần thiết ban hành Thông tư

Luật Công chứng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Luật Công Chứng năm 2006. Theo Luật Công chứng năm 2014 thì ngoài việc công chứng hợp đồng, giao dịch như trước đây, công chứng viên còn có trách nhiệm công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. Ngoài ra, tại Điều 77 Luật Công chứng năm 2014 thì việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản cũng thuộc thẩm quyền giải quyết các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng) mà trực tiếp là các công chứng viên. Với những quy định mới này, các loại việc được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng có thu phí đã có sự thay đổi nên các nội dung của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, hiện đã không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và cần thiết phải được xử lý bằng cách ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế).

 


(Ảnh: Người dân đang chờ để thực hiện giao dịch công chứng tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa)

 

Cách thức xử lý Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Trước đây, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP được xây dựng căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là: Luật Công chứng năm 2006, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 02/6/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, các văn bản nói trên đều đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản QPPL mới như Luật Công chứng năm 2014 thay Luật Công chứng năm 2006, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP thay Nghị định 02/2008/NĐ-CP, Nghị định

 
Quy định mới về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Tìm hiểu về quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam
Quy định mới về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số kỹ năng và kinh nghiệm thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh qua thực tiễn hoạt động xây dựng pháp luật của Sở Tư pháp Khánh Hòa
Đôi điều về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án quy định tại Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi): Một số vấn đề về trách nhiệm hình sự của pháp nhân.
Nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.
MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH.
Giảm hình phạt tử hình nên chăng?
Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động góp ý dự thảo Luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Những điểm mới của Luật Công chứng 2014
Bán đấu giá tài sản - Những bất cập cần khắc phục.
Luật không đi vào cuộc sống là luật chết
Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Đơn vị phụ thuộc hay trực thuộc trung tâm?
Ngày Hiến pháp là ngày Lễ quốc gia ở nhiều nước
Tổ hòa giải thôn Nông Trường (Ninh Sim, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa): Điểm sáng trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Công ty đòi nợ có được đòi nợ theo bản án quyết định của Tòa?
Bí mật đời tư bị ảnh hưởng vì phiếu lý lịch tư pháp?
Đề nghị quy định mang thai hộ khi sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489035