16/01/2024 23:10        

Tươi?

 

Một bà cụ đi chợ hỏi người bán cá:

- Cá còn tươi không?

- Cá còn sống, vẫy đuôi thế này mà!

- Tôi muốn hỏi cá còn tươi không? Như tôi đây vẫn còn sống, mà có tươi được đâu!

H.D (sưu tầm)

 

 • Giống
  08/03/2024
  Một ông nói với bạn trong nhà dưỡng lão: - Tôi cảm thấy mình giờ cứ như hồi 18 ấy.
 • Sợ
  08/03/2024
  Hai bà nội trợ bàn luận chuyện đời: - Ngày xưa cũng khổ như nhau, vậy mà vui. Chứ bây giờ sợ lắm!
 • Tập thể dục?!
  08/03/2024
  Một người hỏi bạn: - Cậu có chạy thể dục buổi sáng không?
Số lượt truy cập: 427737