29/10/2023 15:57        

Đắt

 

Hai ông bạn già tám chuyện thời sự:

- Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!

- Có cái gì mà đắt hơn cả đất hả ông?

- Một mét vuông đất vàng hàng tỉ đồng, còn đây chỉ hơn quyển tạp chí mà đến mấy chục tỉ đấy ông à!

- Cụ thể là món gì vậy ông?

- Biển số xe đẹp đó ông!

H.D (sưu tầm)

 

 • Giống
  08/03/2024
  Một ông nói với bạn trong nhà dưỡng lão: - Tôi cảm thấy mình giờ cứ như hồi 18 ấy.
 • Sợ
  08/03/2024
  Hai bà nội trợ bàn luận chuyện đời: - Ngày xưa cũng khổ như nhau, vậy mà vui. Chứ bây giờ sợ lắm!
 • Tập thể dục?!
  08/03/2024
  Một người hỏi bạn: - Cậu có chạy thể dục buổi sáng không?
Số lượt truy cập: 427734