Cần sớm đẩy mạnh phân cấp thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch

25/06/2024
Pháp luật về hộ tịch quy định, thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật
Thu phí công chứng bản dịch như thế nào mới đúng?27/05/2024

Phí công chứng bản dịch là khoản tiền mà người yêu cầu dịch thuật văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài có công chứng (khách hàng) phải trả cho các tổ chức hành nghề công chứng (bên cung cấp dịch vụ công) khi yêu cầu công chứng bản dịch.

Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính06/05/2024

Một trong những nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính (VPHC) theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) là “Việc xử phạt VPHC được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật”.

Bàn về vấn đề hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 201716/08/2023

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, thay thế cho Luật TNBTCNN năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Một số vướng mắc khi kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính19/07/2023

Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cần hướng dẫn xác định thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia29/05/2023

Ngày 19/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Làm thế nào để xác định đúng giá trị tang vật, phương tiện trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản?23/05/2023

Thời gian qua, thực tiễn công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với việc xử phạt vi phạm hành chính về khoáng sản (cát, đất, đá chẻ…) phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Do Luật và văn bản hướng dẫn thi hành quy định chưa rõ nên vẫn còn có cách hiểu khác nhau, từ đó dẫn đến lúng túng trong việc xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Hiểu như thế nào về hành vi vi phạm hành chính trong việc không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ?01/05/2023

Từ thực tiễn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016), việc xử lý các hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật.

Cần hướng dẫn trong việc quy định thủ tục hành chính21/03/2023

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính30/12/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 (sau đây viết tắt là Luật sửa đổi Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Sửa đổi, bổ sung quy định về giải trình27/12/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 (sau đây viết tắt là Luật sửa đổi Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh28/09/2021

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa22/09/2021

Thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại tỉnh Khánh Hòa đã triển khai áp dụng kịp thời, đầy đủ các quy định liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm và đạt được những kết quả tích cực

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 202106/07/2021

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); trong 06 tháng đầu năm 2021, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả

Huyện Diên Khánh: Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.24/06/2021

Kiên trì bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Huyện ủy, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Diên Khánh 6 tháng qua luôn được duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực.

Vướng mắc trong thực hiện quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật28/05/2021

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Một số bất cập khi thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị27/04/2021

Theo quy định của Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, UBND tỉnh được ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là tiêu chuẩn, định mức)

Thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Diên Khánh22/04/2021

Nhận thức được tầm quan trọng của Công ước La Hay số 33, Luật Nuôi con nuôi, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi Công ước La Hay số 33, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Bầu được đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân12/04/2021

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân là một mục tiêu trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tính dân chủ trong nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín25/03/2021

Ở nước ta, từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Nhân dân đã thật sự được quyền tuyển cử để xây dựng chính quyền của mình. Các văn bản pháp luật được Nhà nước ban hành, từ Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 đến Hiến pháp năm 2013 đều ghi nhận quyền này.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

 • Tự biết?!
  25/06/2024
  Một bác sỹ thú y tới phòng mạch xin khám bệnh. Bác sỹ phòng mạch hỏi: - Ông bị đau ở đâu?
 • Chạy
  25/06/2024
  Hai người bạn ngồi tám chuyện: - Chớm hè một cái là nhà tôi ai cũng thon thả, dáng mi nhon hết trơn ông ạ!
 • Nhờ
  25/06/2024
  Chàng trai nói với cô gái: - Em ơi, anh muốn nhờ em một việc…
Số lượt truy cập: 871935