Chúng tôi có đất, đã có Giấy chứng nhận sử dụng, nhưng vì vướng quy hoạch nên địa phương không cho chuyển nhượng và cũng không được làm nhà ở. Xin cho biết quy định

Chi tiết

Phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đến đâu khi cơ quan báo chí có yêu cầu được cung cấp thông tin. Những công việc thuộc về nội bộ của đơn vị có thể không

Chi tiết

Câu hỏi: Trường hợp công chức bị kết án phạt tù được hưởng án treo có bị buộc thôi việc không? 

Chi tiết

Tôi thấy có người bị bắt nhưng do họ đóng tiền vào nên được thả ra mà không bị giam giữ, cũng có người không được thả. Xin cho biết việc nộp tiền trong trường hợp

Chi tiết

Tôi thấy có người bị bắt nhưng do họ đóng tiền vào nên được thả ra mà không bị giam giữ, cũng có người không được thả. Xin cho biết việc nộp tiền trong trường hợp

Chi tiết

Tôi có thể nộp hồ sơ về quốc tịch qua bưu điện được không? 

Chi tiết

Đề nghị Quý cơ quan cho biết mức phí chứng thực chữ ký trong một văn bản có nhiều người cùng ký? 

Chi tiết

Phương tiện truyền thông có nói đến một số chính sách của nhà nước ưu đãi đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng miền núi có khó khăn. Xin cho biết các chế độ

Chi tiết

Mặt hàng rượu, bia được khuyến cáo người dùng không lạm dụng do có thể có hại cho sức khỏe và nhiều hậu quả xấu cho đời sống, kinh tế. Nhưng tôi thấy trên một số

Chi tiết

Gần đây các phương tiện truyền thông có nói đến việc nhà nước đã có chính sách mới, thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động. Xin cho biết cụ thể quy định này?

Chi tiết