Lâu nay việc tổ chức thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự. Gần đây chúng tôi thấy có tổ chức Thừa phát lại cũng tham gia vào lĩnh vực

Chi tiết

Cha mẹ tôi chết có để lại một số tài sản, trong đó có 02 thửa đất là đất nông nghiệp. Trong lúc anh em chúng tôi chưa có ý kiến gì về việc phân chia tài sản của

Chi tiết

Người là dân quân, trong thời gian tập trung huấn luyện theo kế hoạch của đơn vị mà bị bệnh, nếu không có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chế độ điều

Chi tiết

Người sử dụng nước sinh hoạt phải chịu một khoản phí, gọi là phí bảo vệ môi trường. Xin cho biết cách tính loại phí này và các trường hợp không phải chịu phí?

Chi tiết

Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện theo kế hoạch thì được hưởng những chế độ gì và trong trường hợp xẩy ra tai nạn thì được giải quyết thế nào?

Chi tiết

Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện theo kế hoạch thì được hưởng những chế độ gì và trong trường hợp xẩy ra tai nạn thì được giải quyết thế nào?

Chi tiết

Do không rành về các việc giao dịch cũng như hiểu biết về pháp luật, tôi đã làm hợp đồng ủy quyền cho một người để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

Chi tiết

Cá nhân có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp nào đó để nhằm giữ lại hiện trạng hiện vật khi đang theo đuổi một vụ kiện hành chính không và biện pháp đó được thực

Chi tiết

Tôi có căn hộ cho thuê, cả gia đình bên thuê ở đây, thời hạn thuê theo hợp đồng là 03 năm. Nay tôi có công việc riêng của gia đình, muốn bán căn nhà này. Xin cho

Chi tiết

Bị tạm hoãn xuất cảnh trong những trường hợp nào và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh là bao lâu? 

Chi tiết