Tôi gửi đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của một công chức, đã được cơ quan này tiếp nhận để giải quyết. Do việc giải quyết bị kéo dài, tôi liên hệ hỏi thì

Chi tiết

Theo quy định tại Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, để xác định được một vụ việc có phát sinh trách nhiệm bồi thường Nha nước hay không cần

Chi tiết

Điều 2 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây

Chi tiết

Thời hiệu yêu cầu bồi thường là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người bị thiệt hại không còn quyền được yêu cầu bồi thường. 

Chi tiết

Bản án của Tòa án buộc bà K. phải thanh toán cho tôi số tiền gần một trăm triệu đồng. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, tôi đã thỏa thuận cho bà chậm lại một thời

Chi tiết

Xe em đang đậu sát lề đường, có 1 công an xã chạy xe lại đòi kiểm tra giấy tờ xe và kêu em phải dẫn xe lại chốt cảnh sát giao thông trước đó 200m.

Chi tiết

Chúng tôi sinh sống ở vùng có hồ nước tự nhiên, có các loài cá và nguồn lợi thủy sản khác, chúng tôi muốn được nhận trực tiếp quản lý vùng nước này để bảo vệ và

Chi tiết

Tôi là người được thi hành án, đã có đơn gửi cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành, tuy nhiên vụ việc bị chậm trễ, kéo dài, được nghe nói là có trở ngại trong

Chi tiết

Chúng tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống và mua sắm, có điều kiện để phục vụ khách du lịch. Xin cho biết chính sách của nhà nước đối với loại hình kinh doanh này và

Chi tiết

Trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Chi tiết