Tôi là người được thi hành án, đã có đơn gửi cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành, tuy nhiên vụ việc bị chậm trễ, kéo dài, được nghe nói là có trở ngại trong

Chi tiết

Chúng tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống và mua sắm, có điều kiện để phục vụ khách du lịch. Xin cho biết chính sách của nhà nước đối với loại hình kinh doanh này và

Chi tiết

Trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Chi tiết

Tôi thấy ở nhiều doanh nghiệp có nội quy lao động, được trích niêm yết, nhưng đơn vị tôi không thấy có nội quy. Vậy xin hỏi có phải nội quy do đơn vị tùy ý làm hay

Chi tiết

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự được quy định tại Điều 20 LuậtTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (có hiệu

Chi tiết

Trong hoạt động tố tụng dân sự, trường hợp người tiến hành tố tụng đánh tráo tài liệu, chứng cứ làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án,

Chi tiết

Chúng tôi được thông tin nhà nước có quy định trách nhiệm của chủ sử dụng lao động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động tại doanh nghiệp. Xin cho biết nội

Chi tiết

Bản án của toà buộc ông K. giao trả cho con tôi thửa đất có căn nhà cấp 4. Căn nhà này là tài sản của tôi để cho con sử dụng. Do ông K. không chịu giao đất và nhà,

Chi tiết

Tôi tốt nghiệp Cao đẳng ngành dược, muốn mở cơ sở kinh doanh ngành nghề này, được biết cần có Chứng chỉ hành nghề, xin hỏi cho rõ thêm về điều kiện để được cấp Chứng

Chi tiết

Qua phương tiện truyền thông tôi được nghe ở tỉnh ta có một số chính sách mới để hỗ trợ giảm nghèo. Xin cho biết cụ thể các chính sách này?

Chi tiết