Xác định vụ việc phức tạp khi giải quyết tố cáo  
Quay lại Bản in Yahoo
Xác định vụ việc phức tạp khi giải quyết tố cáo

Nội dung câu hỏi:
Tôi gửi đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của một công chức, đã được cơ quan này tiếp nhận để giải quyết. Do việc giải quyết bị kéo dài, tôi liên hệ hỏi thì được giải thích là do vụ việc có tính chất phức tạp nên không thể giải quyết nhanh được. Xin cho biết quy định pháp luật thì người giải quyết tố cáo phải thực hiện trong thời gian bao lâu, và việc thế nào thì được coi là việc phức tạp để phải kéo dài thời gian giải quyết?
(Câu hỏi của bạn Phan Tấn Khải)

Ý kiến tư vấn:
Thời hạn giải quyết tố cáo được Luật tố cáo quy định là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 28/5/2019) về thời hạn giải quyết tố cáo và cách xác định vụ việc phức tạp, vụ việc đặc biệt phức tạp cụ thể như sau:
Thời hạn giải quyết tố cáo và việc gia hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo. 
Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây:
a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;
b) Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;
c) Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;
d) Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;
đ) Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;
e) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;
g) Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.
Vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên để xác định vụ việc phức tạp nêu trên được coi là vụ việc đặc biệt phức tạp.
Việc gia hạn giải quyết tố cáo phải được người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản, được gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 06/05/2019
Lượt xem: 361
Lên trên