Xác định quê quán và nơi sinh khi đăng ký khai sinh cho trẻ em?  
Quay lại Bản in Yahoo
Xác định quê quán và nơi sinh khi đăng ký khai sinh cho trẻ em?

Nội dung câu hỏi: 
Tôi làm việc ở Đồng Nai, vừa mới sinh con tại đây. Do điều kiện không về lại nơi thường trú (thị xã Ninh Hòa) được, có cách nào để tôi khai sinh cho con có được quê quán gốc và là nơi cháu sinh ra được không?
(Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hoa - Xuân Lộc, Đồng Nai)

Ý kiến tư vấn: 
Luật hộ tịch ghi nhận một trong những nguyên tắc trong đăng ký hộ tịch là mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, nơi tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú. 
Như vậy với trường hợp của chị có thể liên hệ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị đang cư trú để đăng ký khai sinh cho cháu. 
Ý muốn của chị trên Giấy khai sinh của cháu thể hiện quê quán là nơi cha mẹ được sinh ra. Điều này luôn được đáp ứng. Luật Hộ tịch quy định việc xác định quê quán của cá nhân khi đăng ký khai sinh được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán, và thỏa thuận đó được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. 
Về nơi sinh của trẻ em thì phải được ghi nhận nơi thực tế đứa trẻ được sinh ra, chứ không liên quan đến quê quán của cha mẹ. 
Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Hộ tịch đã quy định: Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó; trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế thì ghi rõ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra.
Cần lưu ý chấp hành đúng quy định về thời hạn trong đăng ký khai sinh. Theo quy định của Luật, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 06/08/2019
Lượt xem: 415
Lên trên