Trách nhiệm người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn  
Quay lại Bản in Yahoo
Trách nhiệm người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn

Nội dung câu hỏi:
Khi đi làm về, vừa ra khỏi cổng Công ty thì chồng tôi bị tai nạn giao thông. Công ty đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị tại đây, đã hỗ trợ gia đình một số tiền, gia đình cũng nộp một ít tiền khi làm các xét nhiệm. Tôi muốn được biết theo pháp luật quy định thì phía công ty sẽ chịu các chi phí nào trong điều trị và khả năng phục hồi sức khoẻ sau này?
(Câu hỏi của bạn Cẩm Hồng)

Ý kiến tư vấn:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động (cũng như bệnh nghề nghiệp) như sơ cứu, cấp cứu, chi phí y tế, tiền lương, tiền bồi thường, trợ cấp, giám định sức khỏe, sắp xếp công việc phù hợp… Cụ thể các nội dung này được Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:
1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;
2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau: 
a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;
4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại điểm 4 trên đây với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;
6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;
7. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;
8. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 02/07/2019
Lượt xem: 240
Lên trên